Bachelor i Interaktive medier - animasjon - 3 år - Nettkurs



Kursarrangør: Noroff Instituttet
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Studie / yrkesutdanning (180 studiepoeng)
Undervisningstid: Ta kontakt for informasjon
Varighet: 3 år
Pris: 42.750 pr semester

Dette bachelorstudiet gir en solid forståelse av animasjonsbransjen. Hovedfokuset er å designe, skape og sette sammen karakterer for spill, film og historiefortelling.

Animasjon i historiefortelling og visuell kommunikasjon:
Animasjon blir stadig viktigere i underholdning og ??kreative næringer. Det er et selvsagt virkemiddel innen film, TV, spill og reklame. Samtidig øker bruken av animasjoner innen andre næringer, for eksempel helse, militære teknologier og undervisning.

På dette studiet lærer du å utvikle et animasjonskonsept, fra innledende design til ferdig produkt. Du lærer å designe grensesnitt og interaksjon for digitale systemer, og lage animasjoner og motion graphics for spill og filmer. Du vil også lære å utvikle 3D-modeller og animasjoner for simuleringer. Etter studiet kan du blant annet jobbe med karakterdesign, game world environments og med animasjoner.

Ved å kombinere tradisjonelle designferdigheter og kreative prosesser med banebrytende teknologi, fokuserer studiet på å fremheve dine kreative ferdigheter. Studentene lærer om motion capture-prosessen, og hvordan det jobbes med motion capture-data til å drive en animert karakter.

Studiet handler ikke bare om å skape karakterer og lage bevegelser. Det handler også om å skape animasjon for et publikum, og utforske ulike og viktige aspekter ved å designe animasjonskonsepter. Studentene lærer å lage minneverdige figurer, fra idéutvikling til ferdige 3D-karakterer.

Studiets oppbygging:
I løpet av første studieår vil studentene utforske grunnlaget for visuell kultur. I løpet av året læres viktige egenskaper, som kreativ og interaktiv koding og scripting, kommunikasjonskompetanse og programvarekunnskap.

Andreåret går mer i dybden på ulike metoder og prosesser som brukes for å utvikle animasjonskonsepter og teknikker. Vi fokuserer på det grunnleggende i en karakters bevegelse og motorikk, for å skape autentiske bevegelser. Studentene skal utvikle observasjonsferdigheter og forståelse av menneskets anatomi, slik at de kan legge fysikalitet når de animerer menneskelige karakterer.

Det tredje og siste studieåret introduserer avanserte konsepter, som pantomime og acting performance. Studentene lærer selve kunsten om pantomimeskuespill i prosessen med historiefortelling, og de lærer viktigheten av å presentere sine resultater for et publikum. I løpet av tredjeåret utforsker studentene hvordan man får en karakter til å se levende ut. Studentene får hjelp til å lage en portefølje, og utvikler sitt avsluttende prosjekt.

Jobbmuligheter:
Kompetansen og ferdighetene du oppnår med denne graden gir muligheter for en karriere i et bredt spekter av bransjer. Animasjon, som er en stor del av underholdnings- og de ??kreative bransjene, er også i høyt ettertraktet på områder som mobile applikasjoner, helsesystemer, e-læring, olje- gass og ingeniørindustrien, opplæring og simuleringer, og innen militære teknologier. De kreative bransjenæringene inkluderer spill, reklame, spesialeffekter, tv-produksjoner og filmer.

Videre studier:
Studenter med bachelorgrad i interaktive medier - animasjon kan søke seg videre til høyere utdanninger relatert til kunst- og designstudier som inneholder animasjonsemner på master- og doktorgradsnivå, på diverse universiteter og høyskoler i Norge og i utlandet.

Målgruppe for kurset

Opptakskrav
Fullført og bestått treårig videregående opplæring.

Det kan også søkes på grunnlag av realkompetanse, som angitt i opptaksreglementet.