Bachelor i HR og organisasjonspsykologiKursarrangør: Høyskolen Kristiania
Sted: Oslo, Sentrum
Oslo
Kursadresse: Kirkegata 24, 0153 Oslo (kart)
Type:Studie / yrkesutdanning (180 studiepoeng)
Undervisningstid: Rullerende opptak
Varighet: 3 år
Pris: 35.300 pr semester

Vi tilbyr bachelor i HR og organisasjonspsykologi. Organisasjonspsykologi handler om hvordan mennesker har det på jobb, og hvordan vi fungerer sammen i grupper og team.

Menneskene er arbeidsplassens viktigste ressurs

Når vi trives på jobb, presterer vi bedre. På dette studiet lærer du hvordan mennesker utvikler seg i jobben sin, og hvordan vi trives på jobb. Du lærer hvordan organisasjonspsykologi er viktig for arbeidsplassers resultater og prestasjoner.

Siden 2011 har Høyskolen Kristiania utdannet et tusentalls kandidater i HR. HR-studiene hos oss har rekordhøy gjennomføringsprosent, og de aller fleste (8 av 10) får relevant jobb ved endt utdanning. Nå utvider vi HR-familien og introduserer vår nye bachelorgrad innen HR og organisasjonspsykologi.

Ved Bachelor i HR og organisasjonspsykologi studerer vi tre nivåer i organisasjonens sosiale system: Hele organisasjonen, team/gruppe, og individ.

Endringer, omstillinger og arbeidsmiljø
Arbeidslivet blir stadig mer komplekst og preges av hurtige endringer. Organisasjonen må utvikle og omstille seg, men samtidig fungere godt i daglig drift. Virksomheten er avhengig av at den enkelte medarbeider og leder trives, og bidrar til organisasjonens beste.

Gjør gode team enda bedre
På team- og gruppenivå handler organisasjonspsykologi om å utvikle effektive og gode team. Du lærer hvilken type kommunikasjon som skaper gode relasjoner medarbeidere imellom. Du lærer å ta tak i og løse konflikter, og hvordan du skal lede teamet til gode prestasjoner.Lær å utvikle gode ledere – og medarbeidere
HR-avdelingen i en organisasjon skal fasilitere utvikling og prestasjoner. Da må du ha innsikt i hva som driver adferd og motivasjon hos medarbeidere, ledere og team. Som HR-medarbeider vil du ha kunnskap om hvordan mennesker og grupper fungerer, og har en viktig rolle som støttespiller for ledere i deres arbeid med interne prosesser. HR har dermed sentral funksjon innen lederutvikling og lederstøtte.

Nærhet til arbeidslivet
Vi er opptatt av at studentene våre skal være klare for arbeidslivet etter utdanningen hos oss. Derfor har vi gjesteforelesere gjennom hele bachelorløpet, og våre forelesere er også ute i bedriftene og holder foredrag jevnlig. Slik holder vi oss aktuelle. Gjennom caser og gjesteforelesere får du et innblikk i hvilke utfordringer bedriftene står i. Arbeidslivet ber om praksisnære studier. Ved Høyskolen Kristiania har vi tatt dette på alvor, og gir deg derfor muligheten til å ha praksis i en bedrift i et helt semester. Tilbakemeldingene fra næringslivet er at våre kandidater tilfører ny kunnskap til bedriften, og at de kan settes i arbeid fra dag én.

Høy trivsel på studiet gir gode resultater
Vi legger til rette for at du kan bygge ditt sosiale og profesjonelle nettverk. Hvis du vil, kan du engasjere deg i HRs egen linjeforening, som er HR-studentenes faglige og sosiale nettverk. HR-studentene ved Høyskolen Kristiania har i en årrekke vunnet «Årets kandidat», en pris som deles ut til studenten med de aller beste karakterene innen merkantil studieretning.

Felles første år
Er du usikker på hvilket av HR-studiene som passer best for deg? Hos oss kan du velge retning etter første studieår. Det første året har du emner fra både personalledelse og organisasjonspsykologi, slik at du kan gjøre deg opp en kvalifisert mening om hva du ønsker å gå videre med.

Relevant forskningsaktivitet
Hos oss finner du noen av landets mest produktive forskere innen HR, ledelse og organisasjonspsykologi. Vi har en stor faggruppe som forsker særlig på det norske arbeidslivet. Vi er inne i en tid med store endringer. Gjennom forskningssamarbeid med ulike virksomheter er vi tett koblet på det som foregår, og hvordan dette påvirker ledere og medarbeidere. Vi har internasjonale forskningssamarbeid med solide fagmiljø både i og utenfor Europa. Våre forskere skriver fagbøker, og publiserer i vitenskapelige tidsskrifter både nasjonalt og internasjonalt.

Gode pedagoger
Ved siden av forskergruppa, står en solid stab med gode pedagoger. De har både praktisk erfaring fra HR og ledelse og bred teoretisk kunnskap om fagfeltet. Hos oss er fagstaben tilgjengelig for veiledning og spørsmål utenom undervisning. Trygge læringsrammer er viktig for oss, og vi jobber med å utvikle et godt klassemiljø fra dag én. Hos oss skal det være ufarlig å stille spørsmål og å delta aktivt i studiehverdagen. Vi hjelper deg på plass som student, slik at du utvikler deg faglig og personlig. Vi er opptatt av dine ambisjoner og vil at du skal lykkes i arbeidslivet.

Hva lærer du?
Ved Bachelor i HR og organisasjonspsykologi lærer studentene om grunnleggende tema i HR-faget som rekruttering, kompetanseutvikling og arbeidsrett. Studentene fordyper deg i tema som personlighetspsykologi, team- og gruppepsykologi, læring i organisasjoner, ledelse i endring og omstilling. Studiet gir samtidig studentene forståelse for forretningsdrift, og hvordan markeder og samfunnet fungerer og påvirker organisasjonen.

HR-avdelingen lykkes når den samspiller med resten av virksomheten. Gjennom 3 år lærer du hvordan du kan bidra til at medarbeidere, ledere og organisasjonen som helhet utvikler seg, fungerer godt i hverdagen, samt når mål og skaper resultater.

Målgruppe for kurset

Alle som ønsker bachelor i HR og organisasjonspsykologi

For å kunne søke på studiet må du ha ett av punktene nedenfor:
• Generell studiekompetanse
• Generell studiekompetanse etter fagopplæring med fag / svennebrev eller yrkespraksis og utdanning etter 23/5-regelen
• Realkompetanse