Babysvømming - videregående (4 - 12 mnd)Kursarrangør: Badenymfene
Sted: Bøler bad
          Oslo, Bøler
Kursadresse: Bølerlia 3B, 0691 Oslo (kart)
Type:Åpent kurs / gruppeundervisning
Undervisningstid: Ta kontakt for informasjon
Varighet: 8 uker

Vi tilbyr babysvømming for litt viderekommende (4 - 12 mnd). Fint for barn som har gått vårt grunnkurs eller har noe erfaring med vann og bading fra før. Babysvømming er en vannaktivitet for barn i alderen 0 - 2 år der foreldre deltar aktivt i bassenget.

Innhold:
Aktiviteten er en lekeaktivitet som vektlegger den nære kontakten mellom foreldre og det nye familiemedlem samt eventuelle søsken. Aktiviteten skal foregå på barnets premisser. All konkurranse og krav om prestasjoner er bannlyst. Under babysvømming har foreldrene selv ansvaret for sitt barn. Instruktøren skal gi råd og veiledning. Til i dag har det ikke vært ulykker direkte relatert til babysvømming i Norge. Flere tusen babyer har deltatt i slike aktivitet. Heller ikke fra utlandet, der man driver babysvømming etter samme mønster som i Norge, er det rapportert ulykker.

Vi anser glatte gulv som det største risikomoment ved babysvømming. På samme linje vurderer vi bilturen til og fra. Hovedmålet med å delta på babysvømming bør være å lære babyen å være trygg over og under vann, samt oppøve selvstendighet i vann, uansett dybde og temperatur. Også ut fra et sikkerhetsmessig synspunkt kan man drive babysvømming. Babyer som har deltatt i organisert babysvømming, har falt i vannet i andre sammenhenger og reddet seg selv.

Instruktør: Christine Carson

Målgruppe for kurset

Babyer i aldersgruppen 4 - 12 mnd. Alle voksne må bruke badehette. Den kan kjøpes av instruktøren.

Nivå: viderekomne

Vis flere tilsvarende kurs: