Babysvømming - videregående (4 - 18 mnd)Kursarrangør: Badenymfene
Sted: Bøler bad
          Oslo, Bøler
Kursadresse: Bølerlia 3B, 0691 Oslo (kart)
Type:Åpent kurs / gruppeundervisning
Undervisningstid: Ta kontakt for informasjon
Varighet: 8 ganger
Pris: 1.100

Vi tilbyr babysvømming for viderekomne (4 - 18 mnd). Babysvømming er en vannaktivitet for barn i alderen 0 - 2 år der foreldre deltar aktivt i bassenget. Aktiviteten er en lekeaktivitet som vektlegger den nære kontakten mellom foreldre og det nye familiemedlem samt eventuelle søsken.

Innhold:
Aktiviteten skal foregå på barnets premisser. All konkurranse og krav om prestasjoner er bannlyst. Under babysvømming har foreldrene selv ansvaret for sitt barn. Instruktøren skal gi råd og veiledning. Til i dag har det ikke vært ulykker direkte relatert til babysvømming i Norge. Flere tusen babyer har deltatt i slike aktivitet. Heller ikke fra utlandet, der man driver babysvømming etter samme mønster som i Norge, er det rapportert ulykker.

Vi anser glatte gulv som det største risikomoment ved babysvømming. På samme linje vurderer vi bilturen til og fra. Hovedmålet med å delta på babysvømming bør være å lære babyen å være trygg over og under vann, samt oppøve selvstendighet i vann, uansett dybde og temperatur. Også ut fra et sikkerhetsmessig synspunkt kan man drive babysvømming. Babyer som har deltatt i organisert babysvømming, har falt i vannet i andre sammenhenger og reddet seg selv.

Målgruppe for kurset

Babyer i aldersgruppen fra 4 - 18 mnd. Alle voksne må bruke badehette. Den kan kjøpes av instruktøren.

Nivå: viderekomne

Vis flere tilsvarende kurs: