BHG, SFO/AKS: Veiledning er mer enn ord - virtuelt klasseromKursarrangør: AOF Norge
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Studie / yrkesutdanning
Undervisningstid: Virtuelt klasserom kl 17:00 - 19:00
Varighet: 2 timer
Pris: 990
Neste kurs: 08.12.2022 | Vis alle kursdatoer

Vi tilbyr kurs om BHG, SFO/AKS: Veiledning er mer enn ord som virtuelt klasserom. Innhold i kursene vil tilpasses og tilrettelegges, både i innhold og omfang, til de enhver tid aktuelle behov i barnehagene, SFO/AKS og beskrives detaljert i hvert kurs sin kursbeskrivelse / kursinvitasjon.

Informasjon:
I en hektisk hverdag er det ikke lett å sette av nok tid til veiledning, og kommunikasjonen dreier seg ofte om praktiske ting og det som «brenner» her og nå. Savner du gode metoder for veiledning? Metoder med struktur og rammer som åpner opp for å gå i dybden på temaene som tas opp? Opplever du at det er utfordrende å virkelig lytte og være helt til stede i kommunikasjon?

Dette kurset gir deg konkrete verktøy og metoder du kan tilpasse i din barnehage. Du kan bruke flere verktøy samtidig, eller du kan «plukke ut» det som passer i situasjonen og til hvor mye tid du har.

Faginnhold:
1) Verktøy for individuell veiledning:
• Kunsten å lytte - du får tak i flere budskap (tanker, følelser og behov)
• Kunsten å stille gode spørsmål som åpner opp
• Prioritering og valg - enkelt skjema

2) Delingsgruppen - en metode for veiledning i gruppe:
• Lede gruppen gjennom rammer og struktur
• Aktiv lytting som verktøy
• Alle i gruppen blir sett og hørt
• Ansvarliggjøring av den enkelte

Læringsmål:
Kursene tar utgangpunkt i fag og tema som er aktuelle for ansatte i barnehager og i andre instanser som jobber mot barnehager (PPT, BUP, barnevern etc.) og SFO/AKS. Kursdeltaker skal sitte igjen med kunnskap, som enten kan anvendes direkte inn i eget arbeid eller som tilpasses eget arbeid, etter endt kursdeltakelse.

Gjennomføring:
Dette er et virtuelt kurs. Etter påmelding får du en kursbekreftelse på e-post. 1 - 2 dager før kursstart mottar du møtelenken i Teams.

Målgruppe for kurset:
Dette kurset retter seg mot ansatte i barnehagen, SFO/AKS

Opptakskrav:
• Ingen krav til forkunnskaper

Eksamen / sertifisering:
Ingen eksamen