BHG, SFO/AKS: Den dyktige assistenten - virtuelt klasseromKursarrangør: AOF Norge
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Studie / yrkesutdanning
Undervisningstid: Virtuelt klasserom kl 17:30 - 20:30
Varighet: 4 timer
Pris: 1.890
Neste kurs: 20.10.2022 | Vis alle kursdatoer

Vi tilbyr kurs om BHG, SFO/AKS: Den dyktige assistenten som virtuelt klasserom. Innhold i kursene vil tilpasses og tilrettelegges, både i innhold og omfang, til de enhver tid aktuelle behov i barnehagen, SFO/AKS og småskolen og beskrives detaljert i hvert kurs sin kursbeskrivelse / kursinvitasjon.

Informasjon:
Assistenter / pedagogiske medarbeidere, er en stor og viktig ressurs i barnehage og SFO/AKS. De er alltid til stede i barnegruppen, også når pedagogisk personale jobber med planlegging, har samtaler og møter. Assistentene er limet som får dagene sammen med barna til å gå rundt. Dette kurset vil bidra til å øke yrkesstoltheten og skape profesjonell identitet hos deg som er assistent eller pedagogisk medarbeider!

Faginnhold:
Del 1)
Yrkesidentitet - hvem er jeg:
• Assistenten som likeverdig medlem av personalgruppen

Yrkesstolthet:
• Hvordan kan du framtenke og framsnakke deg selv og din rolle

Taus kunnskap - intuitiv kompetanse og realkompetanse:
• Hvordan kan du sette ord på kunnskapen og erfaringene du har tilegnet deg, og hvorfor er dette viktig i din rolle
• Konkrete ord og begreper du kan bruke

Del 2)
Bevissthet om egne muligheter og begrensninger:
• Hva er du god på, og kan du gjøre mer av
• Hva må du øve på og lære mer om
• Hvordan arbeide med kartlegging og sette mål for egen praksis
• Hva innebærer yrkesetikk - og hvordan du kan jobbe bevisst ut fra yrkesetiske retningslinjer
• Hvordan være en god rollemodell i ord, holdning og handling

Læringsmål:
Kursdeltaker skal sitte igjen med kunnskap, som enten kan anvendes direkte inn i eget arbeid eller som tilpasses eget arbeid, etter endt kursdeltakelse.

Gjennomføring:
Dette er et virtuelt kurs. Etter påmelding får du en kursbekreftelse på e-post. 1 - 2 dager før kursstart mottar du møtelenken i Teams.

Kursholder: Inger Johanne Eidem

Inger Johanne Eidem er barnehagelærer med videreutdanning i barnehagepedagogikk, veiledning og coaching. Hun har lang erfaring som pedagogisk leder og styrer i barnehager og som faglærer og kontaktlærer på Vg2 Barne- og ungdomsarbeiderfag. Nå holder hun teorikurs for praksiskandidater som ønsker å ta fagbrev som barne- og ungdomsarbeider, og underviser voksne innen coaching og livsmestring. Hun er også lærer for fagskolestudenter på helse- og oppvekstfag. Inger er medforfatter i læreverket Vekst, Barne- og ungdomsarbeiderfag Vg2 og Vg3, yrkesfaglig studieprogram.

Målgruppe for kurset:
Assistenter i barnehage, SFO/AKS og i småskolen

Opptakskrav:
• Ingen krav til forkunnskaper

Eksamen / sertifisering:
Ingen eksamen