BES-Vakt / del TRANGE ROM for norsk olje- og gasssektorKursarrangør: NSTS
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Åpent kurs / gruppeundervisning
Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: E-læring / Du kan bestemme tiden
Varighet: 6 timer
Pris: 1650

Dette er det første designet og publiserte 6-8 timers læringsprogrammet med dette emnet på det skandinaviske markedet.

Arbeidstilsynet og Statens havarikommisjon har under noen prosjekter om tanker i Norge funnet mangel på kunnskap om risikoforholdene ved arbeid i eller på tanker. De har registrert flere dødsulykker, inkludert noen alvorlige eksplosjoner. Som et resultat anbefaler de at alle som er involvert i disse områdene fullfører det aktuelle kurset for å minimere risikofaktoren.

Etter å ha fullført dette kurset vil du ikke bare få tillatelse til å jobbe i et trangt rom, men også til å overvåke dette arbeidet som inngangsvakt. I forbindelse med Scandinavian varmt arbeid sertifikatet får du fullmakt til å jobbe som BES-Vakt de neste 5 årene. Norsk brannvernforening samarbeider på tvers av landegrensene og sertifikater utstedt i Sverige, Danmark og Finland er gyldige i Norge og omvendt. I henhold til gjeldende norske forskrifter trenger du kun å fornye ditt varmt arbeid sertifikat. Den begrensede rom-delen har ikke nå en utløpsdato. Basert på retningslinjer for beste praksis i bransjen er den anbefalte fornyelsesperioden for denne opplæringen 2 år. Det er lurt å friske opp kunnskapen hvis du for eksempel har vært uten jobb for lenge.

Kursinnhold:
1.) Kjennetegn ved begrenset rom
2.) Farer & sikkerhetsproblemer
3.) Atmosfærisk testing
4.) Forebygging & farekontroll
5.) Tillatelser & dokumenter
6.) Personlig verneutstyr (PPE)
7.) Kommunikasjon & radiodisiplin
8.) Redningsutstyr & respons
9.) Ansvar & plikter
10.) Entreprenører

Jeg vil påpeke at dersom du ønsker å jobbe som BES-Vakt i Norge i nær fremtid, trenger du to deler av opplæringen. Varmt Arbeid Sertifikat + Trange Rom Program = BES-Vakt.

Målgruppe for kurset:
Alle som ønsker å bli BES-Vakt eller jobbe i et trangt rom, men også til å overvåke dette arbeidet som inngangsvakt.