Avvenning fra rus, røyk og spillKursarrangør: Global University, Norge
Sted: Terapikontoret på Neskollen
          Akershus, Nes
Type:Privatundervisning
Undervisningstid: Ta kontakt for avtale
Varighet: 90 minutter
Pris: Gratis

Vi tilbyr kurs i avvenning fra rus, røyk og spill. Sammen med terapeuten vil du planlegge et program som er tilrettelagt dine behov i forhold til aktivitet, rehabiltering av psykisk helse, gradvis triggerkontroll osv.

Avvenningsprogrammet er preget av at avvenningspsrosessen går gradvis fra full avhengighetsatferd til totalt avhold. Det vil si at vi ser på en sprekk som en mulighet til å høste erfaring i forhold til hvorfor man sprakk. Dette gir nyttig kunnskap om hvordan man i bedre grad kan takle situasjoner som bidrar til tilbakefall. Vi skiller oss derfor fra andre tilbud som har mer en alt eller intet tankegang, hvor en sprekk er ensbetydende med fullt tilbakefall til rusavhengighet. Det vil ofte gi torpedering av selvbilde og mestringstro, og ikke være god rehabilitering.

Forskning viser at all avhengighet ofte skyldes avhengighet av kroppens egen dopaminproduksjon. Hvis du er avhengig av heroin, kokain, eller andre stoffer, er du egentlig ikke avhengig av selve stoffet, men den dopaminproduksjonen kroppen setter igang som følge av stoffet. Man har også sett at annen avhengighet, som for eksempel spill, også skyldes dopaminavhengighet. Ved å vinne i spill, får man ofte høy utskillelse av dopamin, og det er denne lykkerusen man blir avhengig av, noe som er felles med rusen man får av enkelte typer stoffmisbruk.

Hemmeligheten i avvennningsmetodikken er at man må få like stor dopaminutskillelse av noe annet enn det man er avhengig av. Kun da kan denne aktiviteten konkurrere ut avhengigheten. Man kan altså ikke slutte med noe uten å erstatte det med noe annet. Men det andre må gi en like høy dopaminrus. Hvordan vi får dette til, er selve behandlingsmetodikken vår.

Men behandlingsmetodikken vår inneholder mye mer. Årsakene til rusmisbruk kan være sammensatte. En person med depresjon har ofte lite som gir dopaminutskillelse, og vil derfor ofte bruke rus til å heve dopaminet. Da er det viktig å behandle depresjonen fordi den gir stor sårbarhet for rusmisbruk. Høy grad av sosial angst kan gi rusavhengighet fordi man bruker rusen til å mestre sosiale situasjoner. Uten at vi demper den sosiale angsten vil vi opprettholde behovet for å bruke rus til å takle angst.

Overgrep og alvorlige traumatiske hendelser kan også gi stor rusavhengighet. Stor livsbelastning kan også gi sårbarhet for rusmisbruk. Alle slike årsaksforhold må behandles for at en rusavvenning skal bli vellykket og varig. Vi anbefaler derfor at du som sliter med rusavhengighet kommer til en gratis samtale for å finne ut om dette tilbudet er for deg.


Målgruppe for kurset:
For deg som har utfordringer med rus, spill eller annen avhengighet

Vis flere tilsvarende kurs: