Autodesk NavisWorks - videregåendeKursarrangør: NTI AS
Sted: Hordaland, Bergen
Hordaland
Type:Åpent kurs / gruppeundervisning
Undervisningstid: På forespørsel
Varighet: 1 dag
Pris: 5.450

Vi tilbyr kurs i Autodesk NavisWorks - videregående . Lær å sette opp kollisjonsanalyser og simuleringer i 4D / 5D-byggesekvenser.

Innhold:
NTI leverer opplæring for å forenkle og effektivisere din arbeidshverdag. Årlig utdanner over 8.000 personer seg i ulike CAD- og BIM-løsninger hos NTI. Vi har mer enn 70 forskjellige kurs innen fagområdene CAD / BIM-, Industri, Prosess, Plant og Infrastruktur- og dokumenthåndtering, og i snitt har våre 100 konsulenter og instruktører mer enn 10 års erfaring med opplæring og konsulenttjenester.

Du lærer å sette opp kollisjonsanalyser og simuleringer i 4D / 5D byggesekvenser.

For effektiv prosjektgjennomføring stilles det stadig større krav til feilfrie BIM modeller. Flere aktører og systemer fører til krav om bedre kontroll av konstruksjons- og byggeprosessen. Navisworks sørger for at det ikke oppstår konflikter mellom de enkelte objektene både i tid og rom. Med inngående kunnskaper om Navisworks moduler for kollisjonsdeteksjon og 4D / 5D byggesekvenser er det enkelt å utføre analyser og simuleringer som sørger for at de rette avgjørelser tas uten spill av ressurser.


Dette er et populært kurs, meld deg på nå!

Kurs på dine betingelser!
Ditt firma har kanskje investert i ny CAD-programvare, oppgradert til ny versjon, oppdatert til ny programvare eller dere trenger rett og slett oppfriskning. Da er det på tide å investere i kompetanse for dine ansatte! Kontakt vår kurskoordinator Wenche, telefon 21 40 27 89.

Målgruppe for kurset

Alle som ønsker kurs i Autodesk NavisWorks - videregående 1

Forkunnskaper:
• Kjennskap til Microsoft Windows på brukernivå og gjennomgått Navisworks Grunnkurs eller tilsvarende grunnkunnskap.

Kursmateriell

Kursavgiften inkluderer kursmateriell og egen kurs-PC til rådighet under kurset. Forfriskninger og lunsj er også inkludert.

Eksamen / sertifisering

Kursbevis