Ateliergruppe med veiledning (AGV)Kursarrangør: Nydalen Kunstskole AS
Sted: Nydalen Kunstskole
          Oslo, Nydalen
Kursadresse: Gjerdrums vei 17, 0484 Oslo (kart)
Type:Åpent kurs / gruppeundervisning
Undervisningstid:
Mandager, kl 09:30 - 13:30 eller
Fredager, kl 09:30 - 13:30
Ateliertid uten lærer, kl 13:30 - 16:00
Varighet: 1 år
Pris: 9.750 pr semester
Neste kurs: 24.08.2020 | Vis alle kursdatoer

Vi tilbyr ateliergruppe med veiledning (AGV). Deltagerne i skolens veiledningsprogram får hjelp til å videreutvikle sitt kunstneriske potensial og til å se med profesjonelle øyne på sitt eget arbeid. Her vil deltagerne jobbe med arbeider og veiledes med utgangspunkt i egne egne prosjekter.

Innhold:
Gruppene ledes av våre mest erfarne lærere, som i denne sammenhengen fungerer både som coach og støttespiller for å løfte deltagernes arbeider og kunstneriske prosjekt til et mer profesjonelt nivå. Samspillet med de andre deltagerne i gruppen er vesentlig. Veileder vil derfor legge opp felles gjennomgang på en slik måte at alle deltar engasjert i de andres prosjekter og gjennom dette utveksler erfaringer, reflekterer rundt andres og eget ståsted og om kunst generelt.

Veiledningsgruppene fungerer samtidig som miljøutviklingsprosjekt der deltagerne seg i mellom utvikler en forståelse for de andre deltagernes kunstprosjekt og med mulighet til å skape egne utstillingsgrupper eller andre kunstneriske samarbeidsprosjekt. I løpet av veiledningsåret tilbys deltagerne å avholde utstilling i C-14, et galleri på Frogner som drives av skolen.

Kursmateriell:
Kursavgiften inkluderer materiale (ikke lerret).

Lærer: Heidi Øiseth

Målgruppe for kurset:
Dette er et tilbud til dem som er etablert og som ønsker å utvikle seg videre innenfor rammen av sitt eget prosjekt.

Opptakskrav:
• Opptakskravet er enten at du allerede er etablert, har gjennomført Billedkunstutdannelsens 3. år, og / eller Personlig Kunstutvikling, eller tilsvarende. Før oppstart er det fint om deltagerne har reflektert over eget ståsted, har en etablert portefolio og har gjort seg noen tanker om hva de ønsker ut av veiledningen videre.

Vis flere tilsvarende kurs: