Arv og skifteKursarrangør: Skattebetalerforeningen
Sted: Høyres Hus
          Oslo, Sentrum
Kursadresse: Kristian IV´s gate 7, 0164 Oslo (kart)
Type:Åpent kurs / gruppeundervisning
Undervisningstid: Når du selv vil
Varighet: 7 timer
Pris: 3.800

Snart kommer ny lov om arv og dødsboskifte (arveloven), og her får du en gjennomgang av de viktigste endringene, og praktiske råd om gjennomføring av arveoppgjøret. Dødsboskifte reiser også en rekke aktuelle skattespørsmål som vil bli belyst gjennom eksempler.

Kurset er praktisk rettet i forhold til spørsmål som oppstår knyttet til arverett, skifte og skatt, slik at du kan finne gode løsninger for kundene dine. Formålet med kurset er at du som rådgiver skal få god oversikt og kjennskap til ny lov om arv og dødsboskifte.

Kursinnhold
• Arv etter loven og testament
• Ektefellers og samboers arverett
• Rett til uskifte
• Livsarvingers pliktdelsarv
• Skifte av dødsbo
• Skatt i forbindelse med dødsboskifte

Målgruppe for kurset

Kurset passer svært godt for deg som jobber med generasjonsskifte og skatt, og som trenger påfyll for å møte etterspørselen fra kunder.