Arbeidsvarsling kurs 1 - NettkursKursarrangør: TrafikkDirigering AS
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: kl. 08.30 - 16.00
Varighet: 7.5 timer
Pris: 1.950

Alle som skal utføre jevnlig arbeid på riks- og fylkesveger skal minimum ha gjennomgått kurs 1. Alle i denne sammenheng er de som utfører et arbeid mens de befinner seg på veien, altså mange flere enn de som foretar gravearbeid.

Innhold:
Formålet med opplæringen er å gi deltakerne grunnleggende kunnskap og forstålese for egen og andres sikkerhet ved arbeid på eller ved veg, og de hensyn som skal tas. De skal videre ha kunnskap om de formelle prosedyrer som skal følges før arbeidet igangsettes og under arbeidets gang. De som har bestått kurs 1 kan ha stedlig ansvar for å føre tilsyn med varsling og sikring på enkle arbeidssteder. Det forutsettes da at arbeidsgiver har en ansvarlig med kurs type 2.

Agenda:
• Introduksjon
• Lover og regler - Lovverk, håndbøker
• Personlig sikkerhet - Særlige hensyn ved arbeid på veg
• Ansvar for varsling og sikring - Eget ansvar, stedsansvar, ansvarshavende
• Fysiske lover i trafikken
• Varsling - Betydning og bruk av de viktigste skiltene, oppsetting, renhold
• Sikring - Langs og tversgående sikring, sikring av gående
• Framkommelighet - Kollektivtrafikk, gående, syklende, funksjonshemmede, universell utforming
• Stans av trafikk - Opptreden ved midlertidig stans av trafikk
• Føring av loggbok
• Eksamen

Målgruppe for kurset:
Ansatte hos entreprenører og andre arbeidsgivere med arbeidsoppgaver som jevnlig
medfører opphold på steder hvor det kreves godkjent arbeidsvarslingsplan.

Pga. koronaviruset er alle kurs satt på vent, men vegvesenet har gitt dispensasjon til å kunne holde kursene som nettbaserte, med noen forutsetninger (fram til 1. juli 2020). Vi vil derfor tilby kurs 1 og 2 som nettbasert kurs på Teams. Kurs 1 vil fortsatt ta ca. 7,5 timer å gjennomføre og kurs 2 to dager a 7,5 timer, med en skriftlig kontrolloppgave for begge kurs.