Arbeidsvarsling kurs 1 - for alle som skal utføre arbeid på vegKursarrangør: Tromsø Trafikkompetanse
Sted: Skibotn
          Troms, Storfjord
Type:Åpent kurs / gruppeundervisning
Undervisningstid: Ta kontakt for informasjon
Varighet: 6 timer
Pris: 1.800

Vi tilbyr arbeidsvarsling kurs 1 ihht. håndbok 301, arbeid på og ved veg fra Statens Vegvesen. Alle arbeidstakere som utfører arbeid på veg skal ha nødvendig opplæring i arbeidsvarsling.

Kravene til opplæring gjelder for alle som skal utføre arbeide på riks- og fylkesveg, uavhengig av om dette er lønnet eller ikke. Dette kravet gjelder også når kommuner har fått delegert myndighet for vegarbeidsvarsling på riks- og fylkesveger.

Gyldighet:
• Kurset er gyldig i 5 år

1) Formål med opplæringen:
Gi deltakerne grunnleggende kunnskap og forståelse for egen og andres sikkerhet ved arbeid på eller ved veg, og de hensyn som skal tas. De skal videre ha kunnskap om de formelle prosedyrer som skal følges før arbeidet igangsettes og under arbeidets gang.

2) Målgruppe og oppnådd kompetanse:
Ansatte hos entreprenører og andre arbeidsgivere med arbeidsoppgaver som jevnlig medfører opphold på steder hvor det kreves godkjent arbeidsvarslingsplan. De som har bestått kurs 1 kan ha stedlig ansvar for å føre tilsyn med varsling og sikring på enkle arbeidssteder. Det forutsettes da at arbeidsgiver har en ansvarshavende med kurs type 2. De som har kurs type 1 trenger ikke kurs type 0.

3) Krav til kursholder:
Ansvarlig kursholder skal ha gyldig godkjenning fra Statens vegvesen Vegdirektoratet.

4) Arbeidsmåter:
Opplæringen skal skje i form av klasseromsundervisning. I spesielle tilfeller kan kurset ha fokus på den spesielle typen arbeid deltakerne vil utføre. Opplæringen skal inneholde eller avsluttes med en kort test som viser om innholdet er forstått. Dette kan også inngå som del av gruppeoppgaver der det er formålstjenlig.

Målgruppe for kurset

Ansatte hos entreprenører og andre arbeidsgivere med arbeidsoppgaver som jevnlig medfører opphold på steder hvor det kreves godkjent arbeidsvarslingsplan.

Antall deltagere: Minimum 8

Kursmateriell

Kursavgiften inkluderer kursmateriell

Eksamen / sertifisering

Kursavgiften inkluderer ikke avgift for kursbevis utstedt fra Statens vegvesen