Arbeidsrett - stillingsvernKursarrangør: AOF Norge
Sted: Sørmarka, Siggerud
          Akershus, Ski
Type:Åpent kurs / gruppeundervisning
Undervisningstid: kl 08:45 - 13:00
Varighet: 40 timer
Neste kurs: 30.11.2020 | Vis alle kursdatoer

Vi tilbyr kurs i arbeidsrett - stillingsvern. Arbeidsrettslinja består av LO-skolen Arbeidsliv + 5 videregående moduler, som skal gi en helhetlig kompetanse i faget gjennom en blanding av teoretisk og praktisk tilnærming.

Kursinnhold:
Innhold og omfang er basert på pensum i studieemnet Arbeidsrett ved Universitet i Oslo. Vektleggingen av de enkelte deler er justert i forhold til de oppgaver tillitsvalgte vanligvis blir stilt overfor i sitt arbeid. Dette innebærer bl.a. ekstra fokusering på tariffrett og stillingsvern. Det vil også gjennom hele utdanningen legges stor vekt på skriftlig saksframstilling. Stillingsvern gir en fordypning i reglene om ulike former for opphør av arbeidsavtaler: oppsigelse, avskjed, suspensjon, permittering.

Her gjennomgås både de formelle reglene - form / saksbehandling og de materielle reglene - saklighet, ansiennitet mv. Det blir bl.a. en gjennomgang av reglene om outsourcing og virksomhetsoverdragelse. Studieemnet Arbeidsrett er delt i to: en individuell del og en kollektiv del. Bestått eksamen gir for hver del 10 studiepoeng. Oppmelding forutsetter at man studierett til et studieprogram ved Universitetet i Oslo eller har studierett til enkeltemne. De som ikke har generell studiekompetanse kan søke om opptak på bakgrunn av realkompetanse.

Eksamen / sertifisering:
Deltakerne får kursbevis etter hver gjennomført modul, og vitnemål etter fullført arbeidsrettslinje. De som ønsker formell kompetanse, må melde seg opp til ordinær eksamen (4 timer skriftlig prøve ved Universitetet i Oslo.

Målgruppe for kurset:
Forkunnskaper:
• Fullført Arbeidsrett modul 2 - Arbeidsrettens rettskilder

Vis flere tilsvarende kurs: