Arbeidsrett - stillingsvernKursarrangør: AOF Norge
Sted: Sørmarka
          Akershus, Ski
Kursadresse: Enebakkveien 625, 1404 Siggerud (kart)
Type:Åpent kurs / gruppeundervisning
Undervisningstid: kl 08:45 - 13:00
Varighet: 40 timer
Neste kurs: 30.11.2020 | Vis alle kursdatoer

Vi tilbyr kurs i arbeidsrett - stillingsvern. Arbeidsrettslinja består av LO-skolen Arbeidsliv + 5 videregående moduler, som skal gi en helhetlig kompetanse i faget gjennom en blanding av teoretisk og praktisk tilnærming.

Kursinnhold:
Innhold og omfang er basert på pensum i studieemnet Arbeidsrett ved Universitet i Oslo. Vektleggingen av de enkelte deler er justert i forhold til de oppgaver tillitsvalgte vanligvis blir stilt overfor i sitt arbeid. Dette innebærer bl.a. ekstra fokusering på tariffrett og stillingsvern. Det vil også gjennom hele utdanningen legges stor vekt på skriftlig saksframstilling. Stillingsvern gir en fordypning i reglene om ulike former for opphør av arbeidsavtaler: oppsigelse, avskjed, suspensjon, permittering.

Her gjennomgås både de formelle reglene - form / saksbehandling og de materielle reglene - saklighet, ansiennitet mv. Det blir bl.a. en gjennomgang av reglene om outsourcing og virksomhetsoverdragelse. Studieemnet Arbeidsrett er delt i to: en individuell del og en kollektiv del. Bestått eksamen gir for hver del 10 studiepoeng. Oppmelding forutsetter at man studierett til et studieprogram ved Universitetet i Oslo eller har studierett til enkeltemne. De som ikke har generell studiekompetanse kan søke om opptak på bakgrunn av realkompetanse.

Målgruppe for kurset

Forkunnskaper:
• Fullført Arbeidsrett modul 2 - Arbeidsrettens rettskilder

Eksamen / sertifisering

Deltakerne får kursbevis etter hver gjennomført modul, og vitnemål etter fullført arbeidsrettslinje. De som ønsker formell kompetanse, må melde seg opp til ordinær eksamen (4 timer skriftlig prøve ved Universitetet i Oslo.

Vis flere tilsvarende kurs: