Arbeidsrett - en grunnleggende innføring - onlineKursarrangør: Arbeidsmiljøsenteret
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Åpent kurs / gruppeundervisning
Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: kl 09:00 - 15:30
Varighet: 3 dager
Pris: fra 7.600
Neste kurs: 28.09.2021 | Vis alle kursdatoer

Vi tilbyr kurs i arbeidsrett for deg som ikke er jurist. Kurset skal gjøre deltakerne trygge på sin forståelse av lovverket, slik at lov- og avtaleverk blir nyttige redskaper til praktisk bruk på arbeidsplassen.

Etter å ha gjennomført kurset «Arbeidsrett for deg som ikke er jurist» forventes du å ha god kjennskap til arbeidsrettens mest sentrale problemstillinger. Du skal ha blitt tryggere i å kunne identifisere et arbeidsrettslig problem, finne de relevante kilder og kunne løse praktiske rettsspørsmål på arbeidsplassen.

Faglig innhold:
• Hvordan norsk arbeidsliv er bygd opp
• Grunnbegreper og rettskilder innenfor arbeidsrett
• Aktørene i arbeidslivet, roller og oppgaver
• Arbeidsmiljø
• Lojalitetsplikt i arbeidsforholdet
• Arbeidsgivers styringsrett
• Arbeidstakers lojalitetsplikt
• Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt
• Endringer og omstillinger, hva må gjøres
• Hvordan løse konflikter på arbeidsplassen
• Arbeidstid
• Ansettelse og opphør av arbeidsforholdet
• Ferie

Betalingsbetingelser:
Påmeldingen er bindende. Kurset vil bli fakturert forskuddsvis, ved påmelding. Avbestilling vederlagsfritt inntil 2 uker før kursstart. Ved avbestilling etter dette eller manglende frammøte vil ikke kursavgift bli refundert.

Målgruppe for kurset:
Ansatte innenfor HMS / HR / personal, ledere, tillitvalgte, verneombud og andre interesserte

Forkunnskaper:
• Ingen krav til forkunnskaper