Arbeidsplassorganisering vha. 5SKursarrangør: Aksena AS
Sted: Hele landet, I våre lokaler eller ved din bedrift
          
Type:Bedriftsinternt / Større grupper
Undervisningstid: Ta kontakt for avtale
Pris: Avtales

Vi tilbyr kurs i arbeidsplassorganisering vha. 5S. Dette kurset gjennomføres bedriftinternt og er fokusert på industriell andvendelse. Arbeidsplassorganisering handler om å organisere arbeidsområdet slik at det ser ordentlig, ryddig og rent ut.

I tillegg skal arbeidsområdet være innrettet for best mulig ytelse med hensyn til HMS, kvalitet, flyt, effektivitet og produktivitet. I industrielle produksjonsmiljøer er arbeidsplassorganisering en forutsetning for vellykket implementering av strukturer for kontinuerlige forbedringer og forebyggende vedlikehold.

Målsettingen med workshopen er:
• Starte arbeidet med detaljplanlegging og gjennomføring av arbeidsplassorgansiering.
• At deltakerne forstår metoden 5S og kan fortsette arbeidet etter endt workshop
• At deltakerne forstår hvordan 5S passer inn med øvrige Lean-strukturer med sikte på fremragende operasjon/drift.

Krav til forarbeid:
• At det foreligger en beslutning om arbeidsplassreorganisering og at de viktigste interessentene deltar samtidig på kurset. Kursleder bør ha vært med i planleggingen frem til beslutning.
• At workshopen er starten på en implementering.
• At workshopen gjennomføres i tilknytning til arbeidsområdene som skal reorganiseres slik at aktiviteter og inspeksjoner kan gjøres i områdene.

Innhold:
• Introduksjon til helhetlige LEAN-strukturer inklusive 5S
• Metoden 5S
• Roller og ansvar i arbeidet med 5S-gjennomføringen
• Etablering av forbedringsteam
• Planlegging av implementering av 5S

Verktøy og metoder:
• Eksempler på SOP’er (standard operating procedures)
• Eksempler på ett-punktsleksjoner
• Aktivitetslister