Arbeidsmiljøutdanningen 2 - grunnkurs (E-læring) Norsk utgaveKursarrangør: DataPower Learning
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: Start når du selv vil
Pris: 2.112.50

Arbeidsmiljøutdanningen grunnkurs er selve grunnsteinen i HMS / arbeidsmiljøopplæringen. Læringsmålene og innholdet i kurset er i henhold til regelverket, det vil si arbeidsmiljøloven, forskrift om organisering, ledelse og medvirkning, samt Hovedavtalen LO / NHO tilleggsavtale 3.

Kurset er utviklet i nært samarbeid med representanter for organisasjoner og næringsliv. Grunnkurset består av 2 moduler, 1 basismodul og 1 temamodul, og er tilgjengelig for både norsk og engelsk versjon.

Innhold:
• Innledning
• Fysisk arbeidsmiljø
• Ergonomi
• Fysisk aktivitet
• Førstehjelp
• Biologisk arbeidsmiljø
• Psykososialt arbeidsmiljø
• Arbeidsorganisering
• Omorganisering og endringsprosesser
• Stress, press og utbrenthet
• Trusler / vold
• Arbeidstid og helse
• Inkluderende arbeidsliv
• Konflikter på arbeidsplassen
• Personvern, kontroll og overvåking
• Varsling
• Sosial dumping
• Avslutning

Det gode arbeidsmiljø gir:
• Bedre lønnsomhet
• Godt arbeidsmiljø
• Motiverte medarbeidere
• Trygge og gode arbeidsforhold
• Lavere sykefravær og «turn over»
• Bedre samhold og trivsel
• Økonomisk vekst

Målgruppe for kurset

Dette er kurset som verneombud og representanter i arbeidsmiljøutvalg skal ha, og som ledere på ulikt nivå, tillitsvalgte og andre aktører bør ha for å kunne være aktive for et bedre arbeidsmiljø.

Språk:
• Norsk tekst

Kursmateriell

Systemkrav:
Adobe Flash Player 7.0 eller nyere