Arbeidsmiljø, ansvar og konsekvenser - modul 1.1 - NettbasertSted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: DAGKURS: 20 April - 11 Mai - 8 Juni ETTERMIDDAG: 30 Mars - 25 Mai - 22 Juni
Varighet: 1 dag
Pris: 1.200
Neste kurs: 30.03.2020 | Vis alle kursdatoer

Vi tilbyr kurs i arbeidsmiljø, ansvar og konsekvenser - modul 1.1. Dette er en grunnleggende modul som skal ligge i bunnen for alle typer sertifisert sikkerhetsopplæring innen kran, truck og masseforflytningsmaskiner.

Dette er en grunnleggende modul som skal ligge i bunnen for alle typer sertifisert sikkerhetsopplæring innen kran, truck og masseforflytningsmaskiner.

Riktig bruk av kran, truck og masseforflytningsmaskiner har stor betydning for sikkerheten for fører og annet personell som deltar i arbeidsoperasjoner. Feilvurderinger kan få store konsekvenser og føre til alvorlige skader på fører, øvrig personell samt materiell og omgivelser. Positive holdninger til sikkerhet er derfor viktig under opplæringen.

OPPTAKSVILKÅR:

Det kreves ingen spesielle forkunnskaper for denne opplæringen

FORMÅL MED OPPLÆRINGEN:

Hensikten med opplæringen er å gi førere av arbeidsutstyr nevnt i § 49 i “Forskrift om bruk av arbeidsutstyr”, en god generell grunnopplæring i sikker bruk av arbeidsutstyret, slik at uhell og ulykker i forbindelse med bruken unngås.

Kursinnhold:

• Lover og forskrifter
• Arbeidsmiljø, ansvar og konsekvenser
• Ytre miljø
• Sikkerhetsbestemmelser for bruk av arbeidsutstyr
• Farlig gods, merking og håndtering
• Eksamen.
Tidspunkter:

Passer ikke kurstidene for deg så ta kontakt med oss så kan vi tilpasse kurset for deg som dagkurs, kveldskurs eller helgekurs.

Målgruppe for kurset

Alle som skal gjennomgå sertifisert opplæring

Forkunnskaper:
• Ingen krav til forkunnskaper

Språk (language):
• Kurset kan tilpasses i flere språk
• We can customize the course in your language
• Podemos personalizar el curso en su idioma

Kursmateriell

Kursavgiften inkluderer lærebok og kursbevis