Arbeidsgivers styringsrett under koronapandemien - nettkursKursarrangør: Simployer AS
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: kl 12:00 - 13:00
Varighet: 1 timer
Pris: fra 1.290

Vi tilbyr nettkurs om arbeidsgivers styringsrett under koronapandemien. Covid-19 tvinger mange ledere til å ta raske, og noen ganger upopulære avgjørelser, for å sikre at de viktigste funksjonene i virksomheten opprettholdes

Hvilke endringer må ansatte godta under pandemien?
. Vår juridiske rådgiver lærer deg hvilket handlingsrom arbeidsgivers styringsrett gir deg som er leder under pandemien.

Ledelse i turbulente tider
Mange virksomheter opplever svært turbulente tider. Redusert ordreinngang, arbeidstakere som må jobbe hjemmefra, settes i karantene eller som stoppes på grensen, permitteringer, endring av arbeidsoppgaver eller arbeidstid, pålegg om ferieavvikling, for å nevne noe.

Unngå fallgruvene
Fallgruvene er mange når styringsretten må utøves under slike forhold, og det er derfor viktig at du som leder vet hvilke rammer du må forholde deg til.

Du lærer
• Hva som skal til for at arbeidsgiver kan endre arbeidsoppgaver, arbeidssted, arbeidstid og lønn
• Er det større muligheter til å gjøre endringer så lenge de er midlertidige?
• Når kan hjemmekontor pålegges, og hvilke regler om arbeidstid gjelder der?
• Kan arbeidstaker nekte å møte opp på arbeidsplassen?
• Kan du nekte arbeidstaker å gjennomføre fritidsreiser i inn eller utland?
• Kan du med kort frist pålegge arbeidstaker å avvikle ferie

Målgruppe:
Ledere med personalansvar

Etterutdanningstimer:
Regnskapsfører: 1 time øvrig. Revisor: 1 time annet

PROGRAM
Arbeidsgivers styringsrett med hensyn til arbeidsoppgaver, arbeidstid mv
• Hovedinnhold i styringsretten
• Viktige begrensninger
• Midlertidige kontra varige endringer

Særlig om hjemmekontor
• Når kan det pålegges?
• Arbeidstid på hjemmekontoret
• Krav om å møte på arbeidsplassen

Andre konkrete problemstillinger, blant annet
• Kan vi nekte arbeidstaker å gjennomføre fritidsreiser
• Ferieavvikling – hvor mye kan pålegges og hvilke frister gjelder?
• Behandlingen av opplysninger om at noen er smittet eller i karantene