Arbeidsgivers styringsrettKursarrangør: Confex Norge AS
Sted: Bjørvika Konferansesenter
          Oslo
Kursadresse: Vollsveien 13H, 1366 Lysaker (kart)
Type:Åpent kurs / gruppeundervisning
Undervisningstid: Ta kontakt for informasjon
Varighet: 1 dag
Pris: 10.995

Vi tilbyr kurs i arbeidsgivers styringsrett. Lær hvilke rettigheter arbeidsgiver har til å organisere, lede, fordele og kontrollere arbeidet i både offentlig og privat sektor! Få praktisk kunnskap om hvilke endringer du har lov til å gjøre, og hvordan du utøver dem.

Kursinnhold:
Det er av avgjørende betydning at ledere / utøvere av arbeidsgiverfunksjonen / HR har kunnskap om hva som kan bestemmes i kraft av styringsretten. Ofte stiller ledere seg spørsmål om hvilke instrukser de kan gi, og hvilke endringer de kan foreta, ovenfor sine arbeidstakere. Spørsmålet er da - er du som leder innenfor eller utenfor styringsretten?

Det kan bli kostbart å ikke vurdere før handling. Skal du som leder foreta en endring av arbeidstid, arbeidsoppgaver eller arbeidssted overfor en enkelt arbeidstaker, må du vite om dette er noe du kan gjøre. Tar du ikke hensyn til dette, er ikke veien lang før saken kan bli en konflikt. Dette vil være en belastning for arbeidsmiljøet, bidra til dårlig kommunikasjonen mellom deg og den ansatte og det vil ofte koste penger.

Har du en konkret problemstilling i forbindelse med arbeidsgivers styringsrett oppfordrer vi deltakerne til å sende inn dette i forkant av kurset. Da kan problemstillingen enten gjennomgås på kurset, eller du får en individuell oppfølging under eller i etterkant av kurset. Bli trygg på rammene for styringsretten, og fremstå både mer profesjonell og tydelig som leder.

Læringsutbytte:
• Hva arbeidsgivers styringsrett er og arbeidsgivers handlingsrom
• Styringsrettens grenser i forhold til ansettelsesforholdets ulike stadier
• Hvordan man utformer arbeidsavtalen slik at styringsretten i minst mulig grad begrenses
• Styringsrettens grenser med hensyn til endringer i et løpende arbeidsforhold og hvordan håndtere gjennomføring av endringer.
• Bruk av styringsretten i vanskelige personalsaker

Fordeler med kurset:
• Unngå fallgruvene, hold deg oppdatert og lær mer om arbeidsgivers styringsrett.
• Få oversikten over kravene som stilles til deg som er utøver av styringsretten.
• Lær prinsippet bak utøvelsen av styringsretten
• Få praktisk kunnskap om hvilke endringer du har lov til å gjøre, og hvordan du utøver dem
• Få full kontroll over styringsretten i vanskelige personalsaker


Kursholdere: Julianne Meling Habberstad og Marion Holthe Hirst

Julianne Habberstad er advokat i Visma Software AS og har jobbet med rådgivning og opplæring av arbeidsgivere siden 2004. Hun er en erfaren foredragsholder innen ulike personalrelaterte og forretningsjuridiske temaer. Julianne evner å formidle komplisert stoff på en praktisk måte som gjør at tilhørerne sitter igjen med konkret læring til bruk i egen lederhverdag.

Marion Holthe Hirst er utdannet jurist fra UiO. Hun har tidligere arbeidet mange år som advokat med arbeidsrett som spesialfelt, og har siden 1998 holdt ulike arbeidsrettslige kurs rundt omkring i Norge. Marion Holthe Hirst er i dag ansatt i Visma Software AS som juridisk rådgiver og hun arbeider også som førstelektor ved Høgskolen i Lillehammer, hvor hun bl.a underviser i arbeidsrett på bachelor-studiet i juss.

Målgruppe for kurset

Ledere, utøvere av arbeidsgiverfunksjonen eller HR som ønsker grunnleggende kompetanse i arbeidsrettslige forhold.

Kursmateriell

Kursavgiften inkluderer servering i pauser og lunsj

Vis flere tilsvarende kurs: