Arbeid i Tau A-3 - bedriftsinterntKursarrangør: AAK Safety AS
Sted: Hele landet, Vi kommer til din bedrift
          
Type:Bedriftsinternt / Større grupper
Undervisningstid: Ta kontakt for avtale
Varighet: 8 dager
Pris: Avtales

Vi tilbyr kurs i arbeid i tau A-3 for bedrifter. Dette kurset bygger på opplæringen i A-2 og gir det høyeste kompetansenivået for operatører i denne klassen.

Det kvalifiserer for å arbeide som nivå 3 operatør i lag ledet av en godkjent sikringsleder klasse A. Det kvalifiserer også for å søke Soft Sertifisering om oppstart av Assistentperiode med tanke på å bli Sikringsleder i klasse A.

Innhold:
• Opplæring: 7 dager / 52,5 timer
• Eksaminering: 1 dag / 7,5 timer
• Totalt: 8 dager / 60 timer

Kursleder:
• Kurset ledes av kursleder godkjent iht. NS-9600.

Målgruppe for kurset

Bedrifter

Arbeid i tau klasse A er ment for de som skal jobbe i olje- og gassindustrien og for alle som har behov for å anvende avanserte teknikker eller arbeide i komplekse omgivelser.

Opptakskrav:
• Alder: fra 22 år
• Helseattest ikke eldre enn 2 år
• Gyldig sertifikat på nivå A-2 i minimum 12 måneder
• Minimum 700 loggførte timer på nivå A-2

Eksamen / sertifisering

1 dag eksamen. Eksaminering ledes av eksaminator fra Soft Sertifisering.