Arabisk nybegynner nivå A1 - del 2Kursarrangør: Aftenskolen Rogaland
Sted: Kannik skole
          Rogaland, Stavanger
Kursadresse: St. Svithuns gate 40, 4009 Stavanger (kart)
Type:Åpent kurs / gruppeundervisning
Undervisningstid: Ta kontakt for informasjon
Varighet: 24 timer
Pris: 2.700

Vi tilbyr språkkurs i arabisk for nybegynnere nivå A1 - del 2, med kursleder Afrah M. Ghalion. Læreren utarbeider undervisningsopplegg som er tilpasset gruppen.

Etter kurset skal deltakerne kunne:

1. presentere seg selv skriftlig og muntlig:
• Hilse og si farvel
• Si hva du heter
• Sier din nasjonalitet
• Hvor du kommer fra
• Hvor gammel du er
• Hvor du bor (adresse)
• Fyll ut identitetskortet
• Lage et kort intervju
• Landene i den arabisktalende verden

2. presentere egen familie skriftlig og muntlig:
• Om den arabiske familien
• Presentere egen familie
• Uttrykke familiemedlemmers navn, yrke og arbeidssted
• Si at noen eier noe.
• Forskjeller mellom familier i Norge og arabiske land

3. Grammatikk:
• Verbløse setninger
• Substantiv
• Adjektiv
• Personlig pronomen subjektsform entall
• Spørreord
• Pekeord - nærhet entall.
• Uttrykke tilhørighet
• Eiendomsord entall
• Lage spørresetninger
• Verb nåtid entall

Om læreren:
Afrah M. Ghalion er faglærer i arabisk ved Stavanger katedralskole. Hun har mer enn 20 års undervisningserfaring og har vært sentral i arbeidet med å starte opp arabisk som fremmedspråk i den norske skolen.

Målgruppe for kurset:
Personer som har liten eller ingen erfaring med språket

Nivå: nybegynner nivå A1 - del 2

Kursmateriell:
Læreverk: Lær Arabisk! side 83 - 134, forfatter John Erik Sætren og Afrah Mohammed Ghalion - ISBN 978-82-450-1357-3.

Vis flere tilsvarende kurs: