Anatomi og fysiologi - nettkursSted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Studie / yrkesutdanning (10 studiepoeng)
Undervisningstid: Start når du selv vil
Varighet: 18 måneder
Pris: 12.850

Vi tilbyr nettkurs i anatomi og fysiologi. Anatomi og fysiologi tar for seg et utvalg av kroppens mest sentrale organsystemer, og gir deg kunnskap om hvordan disse systemene er bygget opp og fungerer.

Innhold:
Kurset gir deg en grunnleggende innføring i menneskekroppens anatomi og fysiologi, med spesiell fokus på den funksjonelle anatomien og fysiologien til skjelettmuskler, sirkulasjonssystemet, respirasjonssystemet og fordøyelsessystemet. Kompetansen du tilegner deg gjennom dette kurset danner et solid grunnlag for videre studier innen trening, helse og ernæring.

Anatomi og fysiologi består av følgende tema:
• Nerve- og muskelsystemet
• Sirkulasjons- og respirasjonssystemet
• Fordøyelsessystemet
• Skjelett- og muskelanantomi

Etter å ha fullført dette emnet skal du være i stand til å gjøre rede for kroppens grunnleggende oppbygning og funksjon knyttet til de mest sentrale organsystemene. Du skal kjenne til sentrale anatomiske ord og uttrykk, kunne gjøre rede for skjelettets ulike bevegelser og forstå grunnleggende biomekaniske prinsipper. Videre skal du kunne identifisere og navngi enkeltmusklers utspring, feste og leddpåvirkning.

Gjennomføring:
Studieløpet ditt er basert på arbeid med pensum, videoforelesninger, veiledningstekster, øvingsoppgaver, innsending av obligatoriske oppgaver, samt gjennomføring av en skriftlig eksamen. Fagstoffet på kursets nettsider er ordnet i en bestemt rekkefølge, slik at du lett forstår hva du skal gjøre til enhver tid.

Du har gjennom hele studieløpet tilgang til en personlig veileder som svarer på faglige spørsmål og som kommenterer innsendingsoppgavene dine. I tillegg har du mange muligheter til å samarbeide og kommunisere med dine medstudenter på kursets nettsider.

Målgruppe for kurset

Anatomi og fysiologi er et kurs for deg som trenger kunnskap om hvordan kroppen er bygget opp og fungerer.

Opptakskrav:
• Du må ha generell studiekompetanse eller godkjent realkompetanse

Kursmateriell

Du må selv kjøpe pensumbøkene til kurset. Du står fritt til å kjøpe bøkene hvor du selv vil.

Inkludert i prisen:
• Tilgang til klasserom på nett
• Veilederoppfølging
• Retting av innsendingsoppgaver
• Eksamensavgift
• Kurs i studieteknikk
• Medlemskap i studentunionen ved Høyskolen Kristiania

Eksamen / sertifisering

Høyskolen Kristiania er ansvarlig for studiet og utsteder karakterutskrift etter at de obligatoriske oppgavene er godkjent og eksamen er bestått.