Anatomi og fysiologi 2 - nettkursSted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Studie / yrkesutdanning (10 studiepoeng)
Undervisningstid: Oppstart hver dag, hele året
Varighet: 18 måneder
Pris: 12.850

Kurset gir deg grunnleggende innføring i oppbygning og funksjon til menneskekroppens nervesystem, bevegelsesapparat og sirkulasjonssystem. I tillegg tar kurset for seg kroppens mekanismer for temperaturregulering.

Beskrivelse:
Kunnskapen du tilegner deg i dette kurset danner grunnlaget for videre studier innenfor blant annet anatomi, fysiologi, treningslære, sykdomslære og ernæring.

Anatomi og fysiologi 2 består av følgende tema:
• Skjelett- og muskelanatomi (overekstremiteter)
• Temperaturregulering
• Nervesystemet
• Sansene
• Muskelfysiologi
• Sirkulasjonssystemet

Anatomi og fysiologi 2 er spesielt nyttig for deg som ønsker å bygge på eksisterende utdanning for å få kompetanse innenfor helsefag, eller for deg som vurderer medisinstudier eller andre profesjonsstudier innenfor helsefag. Anatomi og Fysiologi 2 inngår i årsenhet i grunnmedisin. Du velger selv om du tar kurset frittstående eller som en del av årsenheten.

Læringsutbytte:
Etter å ha fullført dette kurset skal du være i stand til å beskrive hvilke oppgaver som er knyttet til de ulike organsystemene kurset har tatt for seg, hvordan de ulike organsystemene er bygget opp og hvordan de fungerer. Du skal også kunne forklare hvordan organsystemene samarbeider og reguleres for å opprettholde optimal kroppsfunksjon.

Gjennomføring:
Studieløpet ditt er basert på arbeid med pensum, veiledningstekster, videoforelesninger, øvingsoppgaver, innsending av obligatoriske oppgaver, samt gjennomføring av en skriftlig eksamen. Fagstoffet på kursets nettsider er ordnet i en bestemt rekkefølge, slik at du lett forstår hva du skal gjøre til enhver tid. Du har gjennom hele studieløpet tilgang til en personlig veileder som svarer på faglige spørsmål og som kommenterer innsendingsoppgavene dine. I tillegg har du mange muligheter til å samarbeide og kommunisere med dine medstudenter på kursets nettsider

Målgruppe for kurset

Opptakskrav:
• Du må ha generell studiekompetanse eller godkjent realkompetanse

Kursmateriell

Inkludert i prisen:
• Tilgang til klasserom på nett
• Veilederoppfølging
• Retting av innsendingsoppgaver
• Eksamensavgift
• Kurs i studieteknikk
• Medlemskap i studentunionen ved Høyskolen Kristiania