Anatomi og fysiologi (10 studiepoeng) - nettstudiumKursarrangør: Bjørknes Høyskole
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Åpent kurs / gruppeundervisning
Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: Ta kontakt for avtale
Pris: 13.500

Dette enkeltemnet gir en innføring i grunnleggende temaer innen anatomi og fysiologi. Temaene er både generelle, slik som biokjemi, cellelære, vevslære og genetikk, og spesifikke innenfor de ulike organsystemenes anatomi og fysiologi.

Grunnleggende innføring:
Naturvitenskapelig og medisinsk kunnskap er relevant for mange studieretninger og yrkesgrupper. De fleste av disse har kun behov for en grunnleggende innføring i disse fagene. Dette enkeltemnet i anatomi og fysiologi gir en innføring i den medisinske fagkrets, og grunnleggende kunnskap og innsikt som er tilstrekkelig for det behovet mange har videre i arbeidslivet.

Hva lærer du på anatomi og fysiologi:
• Cellens grunnleggende oppbygning og funksjon, med særlig vekt på cellemembranen, DNA, proteinsyntese, celledeling, energiomsetning og cellekommunikasjon.
• Grunnleggende kunnskap om oppbygning og funksjon av de fire hovedtypene vev.
• Kjennskap til generelle prinsipper innen medisinsk genetikk, med særlig vekt på arvematerialets funksjon og organisering, enkel arvegang og multifaktoriell arv.
• Kjennskap til immunsystemets inndeling, funksjon og oppbygning, med særlig vekt på egenskaper og funksjon av komponentene i det medfødte og ervervede immunforsvaret, samt grunnleggende regulering av immunresponsen.
• Kunnskap om grunnleggende funksjon og oppbygningen av nerveceller og nervesystemet.

• Kjennskap til oppbygning og funksjon av de vanligste sanseorganene.
• Kunnskap om de mest sentrale endokrine organene og hormonene i kroppen.
• Kunnskap om oppbygning og funksjon av hjertet og sirkulasjonssystemet.
• Kjennskap til oppbygning og funksjon av nyrene og urinveiene, samt regulering av sentrale elektrolytter og syre/base-nivå.
• Kjennskap til respirasjonssystemets oppbygning og funksjon, inkludert anatomi, fysiologi og respirasjonsregulering.
• Kjennskap til fordøyelsessystemets oppbygning og funksjon.
• Kjennskap til sentrale elementer ved human reproduksjon.
• Kunnskap om oppbygning og funksjon av muskler, sener, ledd, knokler og huden.

Du lærer ferdigheter som:
• Å reflektere over hvilke muskler som er involvert i bevegelser av de store ledd
• Å reflektere over hvordan legemidler kan gi bivirkninger

Du får generell kompetanse slik at du:
• Kan utveksle synspunkter om hvordan de ulike organsystemene virker sammen

Målgruppe for kurset

Forkunnskaper:
• Det kreves generell studiekompetanse eller realkompetanse

Eksamen / sertifisering

Avsluttende skriftlig nettbasert eksamen (3 timer)