Anatomi og fysiologi (10 studiepoeng) - nettstudierKursarrangør: Oslo Nye Høyskole
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Studie / yrkesutdanning
Undervisningstid: Ta kontakt for avtale

Dette emnet omhandler blant annet DNA, generelle prinsipper innen medisinsk genetikk, immunsystemet, fordøyelsessystemet, oppbygning og funksjon av muskler, sener, ledd, knokler og huden og mye mer.

Om emnet:


Emnet gir en innføring i grunnleggende temaer innen anatomi og fysiologi. Disse temaene er både generelle, slik som biokjemi, cellelære, vevslære og genetikk, og spesifikke innenfor de ulike organsystemenes anatomi og fysiologi.


Læringsutbytte:


Kunnskap
• kjenner til cellens grunnleggende oppbygning og funksjon, med særlig vekt på cellemembranen, DNA, proteinsyntese, celledeling, energiomsetning og cellekommunikasjon
• har grunnleggende kunnskap om oppbygning og funksjon av de fire hovedtypene vev
• har kjennskap til generelle prinsipper innen medisinsk genetikk, med særlig vekt på arvematerialets funksjon og organisering, enkel arvegang og multifaktoriell arv
• kjenner til immunsystemets inndeling, funksjon og oppbygning, med særlig vekt på egenskaper og funksjon av komponentene i det medfødte og ervervede immunforsvaret, samt grunnleggende regulering av immunresponsen
• har kunnskap om grunnleggende funksjon og oppbygningen av nerveceller og nervesystemet.
• kjenner til oppbygning og funksjon av de vanligste sanseorganene
• har kunnskap om de mest sentrale endokrine organene og hormonene i kroppen
• har kunnskap om oppbygning og funksjon av hjertet og sirkulasjonssystemet
• kjenner til oppbygning og funksjon av nyrene og urinveiene, samt regulering av sentrale elektrolytter og syre/base-nivå
• kjenner til respirasjonssystemets oppbygning og funksjon, inkludert anatomi, fysiologi og respirasjonsregulering oppbygning og funksjon, inkludert anatomi, fysiologi og respirasjonsregulering.
• kjenner til fordøyelsessystemets oppbygning og funksjon
• kjenner til sentrale elementer ved human reproduksjon
• har kunnskap om oppbygning og funksjon av muskler, sener, ledd, knokler og huden

Ferdigheter
• kan reflektere over hvilke muskler som er involvert i bevegelser av de store ledd
• kan reflektere over hvordan legemidler kan gi bivirkninger

Generell kompetanse
• kan utveksle synspunkter om hvordan de ulike organsystemene virker sammen


Opptakskrav:
Det kreves generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Eksamen:
Avsluttende skriftlig nettbasert eksamen (3 timer) avholdes hvert trimester. Eksamen kan også avholdes stedlig. Det gis bokstavkarakter (A-F)