Anatomi og fysiologi -nettkursSted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: Ta kontakt for avtale
Pris: 5.000

Kunnskap om kroppens oppbygning og funksjon er grunnleggende for en person som skal jobbe mot muskel og skjelettlidelser.

Anatomi og fysiologi er basen i forståelsen for hvordan kroppen er bygd opp og fungerer. Uten denne forståelsen er det vanskelig å forstå effekten av ulike teknikker og metoder som brukes innen ledd- og muskelbehandling.
Etter denne delen skal studenten være i stand til å forstå kroppens oppbygning og funksjon.

Kursinnhold:
• Basal anatomi og fysiologi
• Muskelfysiologi
• Skjelettlære
• Spesifikk muskelanatomi


Varighet:
44 timer.
Denne delen foregår over to helger.

Annet:
Personlige trenere eller andre med godkjent utdannelse i anatomi og fysiologi får fritak fra denne.delen av utdannelsen om ønskelig. Bevis på godkjent utdannelse skal sendes inn til AFPT for vurdering.