Analyseresultater, tolkning og trendingSted: Hele landet, Ta kontakt for informasjon
          
Type:Åpent kurs / gruppeundervisning
Undervisningstid: Ta kontakt for informasjon
Varighet: Ta kontakt for informasjon
Pris: 3.750

Vi tilbyr kurs i tolkning av våre analysesertifikater for å øke kunnskap og forståelse om analyseresultater og hvordan en kan bruke svarene fra analysesertifikatene i den daglige driften. Kurset passer perfekt for deg som er mottaker og har vurderingsansvar av analysesertifikatet.

I nyeste utgave av BRC standarden settes det krav til at bedriften besitter riktig kompetanse for å tolke analyseresultater, kjenne grenseverdier og utføre korrekte tiltak.

Kursinnhold:
• Gjennomgang av overordnet regelverk for næringsmidler
• Forstå analysesertifikatet for både mikrobiologiske og kjemiske analyser
– Definisjoner og begreper
– Bare noen bokstaver og tegn?
– Resultat, grenseverdier og måleusikkerhet
– Trendanalyser
• Risikovurdering, prøveuttak og frekvens
• Caseoppgaver

Etter gjennomført kurs skal deltagerne kunne:
• Forstå analysesertifikat fra Eurofins
• Øke kompetansen rundt tolkning av analyseresultater
• Tolke analyseresultater opp mot regelverk eller interne grenseverdier
• Ha grunnlag til å utføre riktige tiltak på bakgrunn av analysesertifikatet

Målgruppe:
Kurset passer perfekt for deg som er mottaker og har vurderingsansvar av analysesertifikatet. Det kan være ledere eller medarbeidere i bedriften.

Kursavgiften:
Kursavgiften dekker lunsj og kursmateriell