Alliance and Partnership - nettkursSted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Studie / yrkesutdanning
Undervisningstid: Start når du selv vil
Varighet: 2 år deltid
Pris: 14.550

Vi tilbyr kurs i Alliance and Partnership som nettkurs. Kurset gir en forståelse av hvordan en strategisk allianse kan planlegges og iverksettes systematisk med prosjektstyringsverktøy og -teknikker.

Innhold:
I flere bransjer og sektorer blir det stadig mer populært å inngå allianser og partnerskap.
Alle foreslåtte allianser eller partnerskap må generere et verditilførings-potensial. Alliansen må bidra til organisasjonenes strategiske mål, og det sannsynlige resultatet av alliansen må være tilpasset organisasjonenes påkrevde strategiske resultater. Endelig må man få alliansen til å fungere. En strategisk allianse kan planlegges og iverksettes systematisk med prosjektstyringsverktøy og -teknikker.

Dette kurset består av følgende tema:
• Bakgrunnen for allianser og partnerskap
• Allianser og verdikjeden
• Strategisk fokus og strategisk drift
• Allianse- og partnerskapsrisiko
• Partnervalg
• Alliansedannelse
• Få allianser og partnerskap til å fungere

Gjennomføring:
Gjennomføring av dette kurset er basert på arbeid med pensum. Du vil få tilgang til Edinburgh Business School sin learning web hvor du finner pensumtekster, flervalgsoppgaver, ulike case, eksempler på eksamen og en «test eksamen».

Tidsbruk:
På normert deltid vil du bruke 2 år på hele graden. Det er da forventet at du tar 2 kurs pr. semester og 3 på det siste semesteret. Mange velger å bruke lenger tid, og enkelte kortere, dette er helt opp til deg. Du må regne med å bruke ca. 200 arbeidstimer pr. kurs. Når du er ferdig med kurset avlegger du en avsluttende eksamen.

Målgruppe for kurset:
Alle som ønsker kurs i Alliance and Partnership

Forkunnskaper:
• Du må ha en bachelorgrad eller godkjent realkompetanse
Alle som ønsker kurs i Alliance and Partnership

Forkunnskaper:
• Du må ha en bachelorgrad eller godkjent realkompetanse

Kursmateriell:
Kursavgiften inkludere elektronisk pensum, tilgang til Learning web og eksamensavgift.

Eksamen/sertifisering:
Når du er ferdig med kurset avlegger du en avsluttende eksamen