Alle med, kurs for barnehageansatte - nettkursKursarrangør: BRO AOF
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: kl 17:00 - 19:00
Varighet: 2 timer
Pris: 990
Neste kurs: 13.10.2021 | Vis alle kursdatoer

Alle barn som går i barnehagen skal ha like muligheter for trivsel, lek, omsorg og læring uavhengig av kompetanse og ferdigheter. Hva sier forskning på barnehagefeltet om situasjonen i norske barnehager i forhold til dette?

Innhold:
På dette kurset vil kursholder presentere forskning og erfaringer som belyser temaet fra ulike innfallsvinkler, samt verktøy og strategier for arbeidet med å inkludere alle barn. Hva kan vi gjøre for å sikre at alle barn opplever å være en del av fellesskapet i barnehagen? Hvordan kan vi jobbe for å hindre utenforskap og fremme inkludering?

Agenda:
• Inkludering
• Holdninger
• Ulike oppdragerstiler
• Hvordan etablere gode relasjoner
• Hvordan endre en dårlig relasjon

Målgruppe for kurset:
Barnehageansatte

Kursmateriell:
Kurset arrangeres i delingsplattformen Teams som er en del av Microsoft 365

Kursholder: Hege Tryggestad

Hege Tryggestad er utdannet vernepleier med master i atferdsvitenskap. Hun har jobbet med barnehagebarn og lek, læring og inkludering i 25 år. Hege jobber nå som fagleder for barnehagemiljøteamet i Nordre Follo kommune, med hovedfokus på et godt læringsmiljø, spesialpedagogisk hjelp og like muligheter for alle barn. Hun er også stipendiat ved Oslo Met, der hun forsker på læringsmiljø i barnehager for barn med behov for spesiell tilrettelegging..