Alias GrunnkursKursarrangør: Cadcraft
Sted: Vestfold, Holmestrand
Vestfold
Kursadresse: Ringveien 1, 3084 Holmestrand (kart)
Type:Åpent kurs / gruppeundervisning
Undervisningstid: Tilbud ved forespørsel
Varighet: 4 dager
Pris: 26.000

Vi tilbyr Alias grunnkurs. For deg som er ny bruker av Alias Design finnes Alias Design grunnkurs. Dette kurset gir deg en grunnleggende forståelse for arbetsflyten i Alias.

Vi går gjennom verktøyene som benyttes til industridesign, fra første skisse med tegneverktøyene, modellering med kraftfulle verktøy, til visualisering m.m. Dette er et grunnleggende kurs som gir en forståelse for hvordan programmet er bygget opp, hvilke verktøy som finnes og hvordan de er ment å anvendes.

Målsetting:
At du etter kurset skal ha de ferdigheter som kreves for å anvende programmet på et grundleggende nivå. Skisser, konseptmodellering, modellering fra skisser, modellering for produksjon samt rendering.

Kursinnhold:
Kurset er lagt opp på følgende måte:
• Lessons, gjennomgang av øvelsen med tydlige eksempler som forklarer hvordan verktøyene fungerer.
• Exercises, øvelser som kursdeltagerne selv utfører.
• Projects, fordypningsøvelser som er lengre og mer komplekse med fokus på arbeidsflyt.

Alias Interface – Exercises+ Projects.
• Start – gjennomgang av agenda och kursopplegg m.m.
• How to use Canvas Planes
• Setting up Alias
• Navigation
• Selection, Basic Shading, Layers.

Building with Primitives
• Basic Primitives
• Transform – Move, Scale, NP scale, Rotate
• Mouse Constraints

Controlling Geometry
• Curv snap
• Point snap
• Curv snap Options
• Grid snap Advanced
• Curv snap Advanced
• Point snap Advanced
• Group/Ungroup

Dimensional Accuracy
• Accuracy
• Layout Setup
• Canvas Image
• Duplicate Translate/Rotate/Object
• Keypoint Curvs Circles/Lines/Arcs
• Construction Options
• Locators 2D/3D

NURBS Introduction
• Curv Basics
• Curv Degree
• Circles
• Extend
• Offset
• Trim
• 3D Curvs
• Symmetric Curvs
• Sculpting Surfaces
• Workflows
• Degree Settings Circles
• Detach Periodic Surfaces
• Surface Extend
• Align

Curves and Surfaces
• Skin
• Extrude
• Revolve
• Square
• Intersect Workflow
• Construction History
• Intersect Groups
• Projections
• Project Directions
• Projekt Normal
• Trim/Divide
• Round
• Round Corners
• Global Intersect

Surface Tools
• Revolve
• BiRail
• MS Draft

Målgruppe for kurset

Forkunnskaper
Grundleggende kunnskaper i Windows og PC vant er en grunnforutsetning for et bra kurs. Erfaring fra andre 3D-system og renderingsterminologi er til god hjelp.

Kursmateriell

Vi benytter Autodesks sertifiserte kursmateriell.