Alias AdvancedKursarrangør: Cadcraft
Sted: Vestfold, Holmestrand
Vestfold
Kursadresse: Ringveien 1, 3084 Holmestrand (kart)
Type:Åpent kurs / gruppeundervisning
Undervisningstid: Tilbud ved forespørsel
Varighet: 2 dager
Pris: 13.000

Vi tilbyr kurs i Alias Advanced. I Alias Advanced kurset vil du lære at du etter kurset fullt ut skal kunne bruke alle verktøy i Alias og kunne anvende disse i daglig bruk.

Alias Advanced – Kursbeskrivelse
For deg som er vant til å bruke Alias produktene finnes Alias Design Advanced kurs. Den gir deg fordypende kunnskaper i Alias. Dette er en fortsettelse på grunnkurset der vi fordyper oss i verktøy og metoder samt går gjennom ulike typer arbetsflyt m.m.

Kursinnhold:
• Lessons, gjennomgang av øvelsen med tydlige eksempler som forklarer hvordan verktøyene fungerer.
• Exercises, øvelser som kursdeltagerne selv utfører.
• Projects, fordypningsøvelser som er lengre og mer komplekse med fokus på arbeidsflyt.

Følgende emner gåes igjennom:
Align and Continuity
• Align workflow
• Align options
• Align blend
• Align surface to curve
• Continuity check
• Symmetry
• Symmetry modelling
• Instances

Controlled Modelling
• Transform stretch
• Mouse sensitivity
• Transform CV – evaluation
• Transform CV – NUV
• Transform CV – View
• Cross Section
• Sculpt Curvature
• Customize UI
• Construction Planes

Blend Surfaces
• Surface Fillet options
• Form Factor
• Center radius
• Chord radius
• Variable radius
• Symmetric radius
• Free form
• Free form options
• Profile blend
• Tubular offset
• Tube Flange
• Fillet Flange
• Panel Gap

Advanced Blends
• Square Rebuild
• Bi-Rail rebuild
• Implied tangent
• Implied example
• Patch layout
• Compare Bi-Rail-Square
• Blend Control
• Curves for Square
• Blend Curves
• Blend Surface
• Auto Align Blend Curves
• Blend Constraint directions

Målgruppe for kurset

Forkunnskaper
Gode kunnskaper i Autodesk Alias.

Kursmateriell

Vi benytter Autodesks sertifiserte kursmateriell.