Alenearbeid - Eventyrene til den Ensomme arbeideren - nettkursKursarrangør: SMB Norge
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: Start når du selv vil
Varighet: 20 minutter
Pris: 105

Vi tilbyr Alenearbeid - Eventyrene til den Ensomme arbeideren som nettkurs. Opplæring i alenearbeid er en viktig del av risikostyringen på arbeidsplassen. Den er også avgjørende for de som ansetter eller administrerer noen som jobber alene uten direkte tilsyn.

Det kan være en sykepleier som skal alene på et hjemmebesøk, en lastebilsjåfør eller til og med hjemmearbeidere. Alenearbeidere er utsatt for spesifikke risikoer andre medarbeidere i bedriften sannsynligvis ikke møter på. Derfor er det viktig at dette blir tatt hensyn til, og at tiltak blir iverksatt.

Hvorfor bør jeg ta dette kurset?
Du har en plikt som arbeidsgiver og du må gjøre alt du kan for å sikre dine alenearbeidere. Det er viktig å ha tiltak på plass for å senke risikoen. Dette kurset kan hjelpe til å beskytte deg og dine arbeidere mot skade.

Innhold
Etter fullført kurs skal du kunne :

• Forstå de forskjellige typene alenearbeid
• Identifisere og vurdere kilder til farer og risiko
• Fullføre en risikovurdering
• Behandle, forhindre og kontrollere risikoen
• Forstå sikkerhetsutstyr til alenearbeidere
• Sette opp et trygt arbeidssystem
• Forstå den ansattes ansvarsforhold og ha kunnskap om regelverket
• Skissere hvilke krav og dokumenter som må oppdateres og gjennomgås

Målgruppe for kurset

Dette kurset er viktig både for de som jobber alene, men også for arbeidsgiveren. Kurset vil ta deg gjennom regelverk, risikovurderinger og praktiske kontroller du kan innføre for alenearbeidere. Slik at du sikrer dem, og de kan gjøre jobben sin trygt og effektivt.

Kursspråk:
• Norsk eller engelsk