Akupunktur under fødsel - nettkursSted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Studie / yrkesutdanning (15 studiepoeng)
Undervisningstid: Ta kontakt for informasjon
Varighet: 18 måneder
Pris: 20.050

Vi tilbyr kurs i akupunktur under fødsel som nettkurs. Videreutdanningen Akupunktur under fødsel er en utdanning for deg som ønsker å benytte akupunktur til den fødende kvinnen.

Beskrivelse:
Videreutdanning i akupunktur under fødsel er i stor grad et praktisk studium, hvor timene veksler mellom lærer- og studentstyrt aktivitet. Undervisningen starter med teorigrunnlaget i tradisjonell kinesisk medisin (TKM), praktisk undervisning i punktlære for så å knytte dette opp mot svangerskap og fødsel. Det benyttes kasuistikker for å eksemplifisere.

Studiet består av følgende temaer:
• Hvordan tradisjonell kinesisk medisin (TKM) ser på svangerskap, fødsel, etterbyrd, komplikasjoner og amming
• Praktiske ferdigheter i lokalisering av akupunkturpunktene og nåleteknikk

Videreutdanningen gir kunnskap om et begrenset område innen akupunkturen:
• Grunnleggende Tradisjonell Kinesisk Medisinsk (TKM) teori
• Praktiske ferdigheter
• Svangerskap, fødsel, etterbyrd, komplikasjoner og amming iht TKM og Vestlig medisin
• Smerteteori
• Forskning og oppdatert kunnskap tilknyttet akupunktur under svangerskap fra uke 38, fødsel og en uke postpartum
• Klinisk praksis

Gjennomføring:
Studiet legger vekt på varierte arbeidsformer med fokus på samarbeid og med stor grad av egenaktivitet. Det forutsettes at studentene viser initiativ og tar ansvar for eget studiearbeid og felles arbeidsoppgaver og læringsmiljø. Videreutdanningen skal utdanne jordmødre innen fagfeltet akupunktur med en reflektert og kunnskapsbasert tilnærming. Fagstoffet på kursets nettsider er ordnet i en bestemt rekkefølge, slik at du lett forstår hva du skal forberede deg på til hver samling.

Målgruppe for kurset

For deg som ønsker å benytte akupunktur til den fødende kvinnen

Opptakskrav:
• Autorisert jordmor (i Norge)

Kursmateriell

Du må selv kjøpe pensumbøkene til kurset. Du står fritt til å kjøpe bøkene hvor du selv vil.

Inkludert i prisen:
• Tilgang til klasserom på nett
• Eksamensavgift
• Kompendier
• Samlinger
• Undervisning
• Kurs i studieteknikk

Eksamen / sertifisering

Videreutdanningen har 2 deleksamener:
1) Skriftlig prosjektoppgave: Individuelt eller i gruppe på 2 studenter
2) Praktisk metodisk eksamen: Avholdes stedlig i Oslo
Det oppgis en hovedkarakter som er sluttkarakter når flere eksamener inngår i faget