Akupressur utdanning på hest og hund - nettkursSted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: Start når du selv vil
Varighet: 1 år
Pris: 44.000

Vi tilbyr utdanningen som retter seg imot deg som ønsker å kunne jobbe med akupunktursystemet og klassisk Kinesisk medisin på en profesjonell og lovlig måte som nettstudie. Man trenger ikke nåler for å kunne gi en god behandling ved å benytte akupunkturpunktene.

Du kan bruke trykk eller laser eller annet for å stimulere punktene med like godt resultat. Nå kan du få en grundig innføring i akupunktursystemets verden og lære hvordan kinesisk medisin fungerer. Vi legger vekt på en grundig forståelse av teori og valg av punkter for å kunne behandle roten av problemet, eller kun manifestasjonen dersom det er det mest riktige å gjøre. Det å kunne benytte akupunktursystemet gjør at du som terapeut får et meget godt fundament i å kunne se sammenhenger og helhet på en annen måte enn før. Du vil nå ikke bare kunne behandle den fysiske kroppen, men også det mentale. Kinesisk medisin skiller ikke mellom kropp og sjel.

Kursinnhold:
• Anatomi og fysiologi
• Yin Yang teorien
• 5 elementsteorien
• Historie innen TCM
• De 5 substanser
• Qi
• Zang-Fu organer
• Ekstraorganer
• Meridianlære
• Tungediagnose
• Pulsdiagnose (28 pulstyper)
• Punktlære
• Undersøkelsesmetoder, teori og praksis
• Utspørringsteknikk
• Oppmålingsteknikker
• syndromdifferensiering
• Journalføring
• Palpasjonsteknikk
• Skade- og sykdomslære innen TCM (vekt på bevegelsesapparatet)


Her er hva du får:

1 års studium:
Akupressør er en 1-årig online utdanning som består av nettbaserte studier med teoretisk basiskunnskap og egentrening, samt praksisbehandlinger du utfører hjemme. Hver eneste uke har vi forelesning online hvor elevene møter opp, og hver uke har ukeplan med oppgaver. Elevene deler bilder og videoer av sin trening og sine vurderinger regelmessig og får tilbakemelding fra lærer. Dette betyr for deg færre reiser og oppholdsutgifter, og studiene kan tas i helt eget tempo slik som det passer for deg! All undervisning er / blir filmet, også alt det praktiske, slik at du kan se videoer av for eks. hvordan du kan finne et akupunkturpunkt igjen og igjen mens du øver hjemme! Studier viser faktisk at studenter med tilgang på online materiale gjør det BEDRE enn studenter som kun studerer PÅ en skole. Vi ser frem til at du blir med!

Teoristudier:
8 moduler hvor 1 ny modul åpnes hver måned fra du kjøper kurset. Onlinekurset har oppfølging med lærer regelmessig i 12 mnd fra offisiell oppstart. Du kan likevel kjøpe kurset og studere og forberede deg på egenhånd innen vi begynner den regelmessige onlineundervisningen i tillegg.

Hjelp underveis i nettstudiene:
1) Du får tilgang til egen Facebookgruppe hvor det nesten hver uke arrangeres webnarer. I tillegg kan du stille spørsmål til de andre i gruppen. Hver deltaker har sin tråd hvor eleven kan dele bilder, videoer og tekst og få tilbakemelding på det han / hun har jobbet med og få tilbakemelding fra lærer.
2) Du kan sende oss spørsmål i din egen kanal med lærer i kommunikasjonsplatformen slack.
3) 3 nettbaserte eksamener gjennomføres underveis.

Hands-on undervisning:
I hands on delen har vi filmet hvordan man undersøker dyret, og hvordan du finner og måler deg opp til akupunkturpunktene slik at du kan finne dette hjemme. Du kan faktisk se videoene i stallen eller ved siden av hunden igjen og igjen slik at du blir trygg på å finne punktene. Det vanskelige i akupressur er ikke å finne punkter, men å finne ut hvilke punkter og behandlingsstrategi som bør benyttes. I og med at vi ikke benytter annet enn trykk, er det heller ingen fare for å kunne gjøre skade på dyret. Du skal underveis i utdanningen utføre 100 dokumenterte praksisbehandlinger, skrive 1 oppgave, skrive 3 netteksamener. Akupressur er et stort fag, og du kan begynne onlinedelen i god tid slik at du er godt forberedt innen vi starter for fullt. NB! Det tas forbehold om endringer.

Studiemateriell:
Studiemateriellet står av en del materiale som du får av oss, men vi bruker også viktig tilleggslitteratur:
• ABC of the horse Atlas
• Veterinary Anatomy of Domestic mammals
• Xie veterinasy acupuncture
• Maciocia: the foundations of chinese medicine
• Hano journalprogram

I tillegg har vi noe litteratur som anbefales. Mer detaljert info om pensum får du når du melder deg på studiet. De tre eksterne pensumbøkene og Hano Journalprogram må kjøpes utenom studieavgiften. Beregnet kostnad for studiemateriell: ca 6 - 7.000 kroner. NB! Hvis du har et godkjent journslsystem og gode anatomibøker på hest og hund fra før, trenger du ikke å kjøpe dette. Spør oss gjerne.

Hano Journalprogram:
For at du skal bli god på å føre journaler, er dette en del av treningen under studiet. Din journal er ditt visittkort. Elever hos oss får et vesentlig avslag på ordinær pris. Journalprogrammet må kjøpes en med før du begynner hands-on delen. Journalprogram: kr. 3500,- pluss mva. (pluss mnd. drift: kr 250,- inkl. mva. Dette varierer etter hvor lang tid eleven tar utdanning over). Man binder seg for øvrig til abonnement en viss periode. Dersom du har godkjent journalprogram eller Hano fra før, trenger du ikke kjøpe dette.

Veiledning underveis: webinarer og facebookgruppe:
Hjelp underveis i nettstudiene:
• Du får tilgang til egen Facebookgruppe hvor det ca. hver uke arrangeres undervisning. I tillegg kan du stille spørsmål til de andre i gruppen.
• Du kan sende oss mail med spørsmål av mer personlig karakter, ev ringes ved behov.
• 3 nettbaserte eksamener gjennomføres underveis
• Lærer på utdanningen er Line T. Østerhagen

Eksamener og oppgaver:
Underveis må disse oppgaver og eksamener gjennomføres:
• 3 teoretiske eksamener (online)
• 100 dokumenterte praksisbehandlinger
• 1 særoppgave
• Diplom

Oppnås etter at alle kurs er gjennomført. I tillegg skal det gjennomføres 100 dokumenterte praksisbehandlinger, 1 særoppgave samt 3 eksamener.


Målgruppe for kurset:
For deg som vil jobbe med enten hest eller hund eller begge dyrene!