Aktivitetstilbud for personer med demensKursarrangør: JobbAktiv
Sted: Thon Hotel Oslo Airport
          Akershus, Ullensaker
Kursadresse: Balder allè 2, 2060 Gardermoen (kart)
Type:Åpent kurs / gruppeundervisning
Undervisningstid: Ta kontakt for informasjon
Varighet: 2 dager
Pris: 3.500
Neste kurs: 23.03.2020 | Vis alle kursdatoer

Første januar 2020 har kommunene en lovpålagt plikt til å ha et aktivitetstilbud for personer med demens. De eldre har stadig nye interesser og nye behov, og er i økende grad ikke interessert i å delta på tradisjonelle dagtilbud.

Program dag 1:

kl 10:30 - 10:50, Fremtidens eldreomsorg:
Vi har invitert eldre- og folkehelseminister Sylvi Listhaug til å åpne konferansen. Vi har bedt ministeren snakke om temaet «Fremtidens eldreomsorg». Vi har i tillegg bedt henne orientere om etableringen av et nasjonalt eldreombud, som finner sted i 2020.

kl 11:00 - 11:30, Trenger bredere tilbud:
Demensomsorgen i Norge er ikke tilstrekkelig tilpasset de yngre som rammes av sykdommen, og som trenger et annet tilbud enn dem over 65 år, viser en ny norsk studie. Hvordan bør kommunene tilpasse seg det nye lovverket som er trådt i kraft?

kl 11:30 - 12:30, Lunsj

kl 12:30 - 13:15, Hvordan etablere best mulige dagaktivitetstilbud for personer med demens?
Dagaktivitetstilbud skal bidra til en meningsfull hverdag med fokus på aktivitet, opplevelse av mestring, trygghet og sosialt samvær. Men hvordan etableres dette i praksis? Geriatrisk sykepleier, MSc Elin H. Aarø Strandli ved Nasjonal kompetansesenter for aldring og helse vil komme med nasjonale anbefalinger.

kl 13:30 - 14:00, Skreddersøm av aktivitet gjennom personsentrert omsorg:
Personsentrert omsorg handler om å ta hensyn til hvordan personen med demens opplever sin situasjon og verden rundt seg. Dette har betydning for aktivitetstilbudet, da man i større grad må skreddersy løsninger isteden for å tilby et sett med standard-aktiviteter. Hva innebærer metoden, og hvilke forhold bør man ta hensyn til ved tilpassing av aktivitet?

kl 14:00 - 14:30, Innovativt og nytenkende dagaktivitetstilbud:
Dagaktivitetstilbud til hjemmeboende personer med demens er et lovpålagt tilbud fra og med år 2020. Maurtuva Vekstgård i Trøndelag har blant annet ved hjelp av Innovasjon Norge, og hjemkommunen, etablert et tilbud der man har utviklet et attraktivt, fleksibelt og individorientert tilbud for yngre personer med diagnosen kognitiv svikt og demens. Har tilbudet overføringsverdi til andre deler av landet? Hva er rådene?

kl 14:45 - 15:30, Glemsk med verdighet:
Hvordan kan man verne om verdigheten til personer med demens? Som hjelpere på et dagtilbud, vil vi oppleve deltakere som daglig konfronteres av manglende hukommelse. Verdigheten settes på spill hver gang vi møtes. Hvordan møter vi de vi hjelper, slik at vi ivaretar deres verdighet?

kl 15:45 - 16:30, Da far ble en helt annen:
Gjennom Kims historie om å miste et nært og kjært familiemedlem til demens, får vi innblikk i erfaringene pårørende gjør seg. Både i møte med sine kjære, men også i møte med hjelpeapparatet. Hvordan kan vi benytte pårørendes erfaringer for å lage utvikle best mulige tjenester til personer med demens?

Program dag 2:

kl 08:45 - 09:30, Morgendagens aktivitetssenter:
Hvordan vil morgendagens aktivitetssentre skille seg fra det vi ser i dag? Hvilke tilbud er på vei ut, og hvilke tilbud er på vei inn. Hva skal vi kreve av de tilbud som er under etablering? Kan vi oppnå et mål om å fylle dagene på sentrene med livsglede og trivsel? Seansen ledes av Tone Bye fra Pensjonistforbundet. Arne Harald Foss fra Bærum kommune tar for seg morgendagens seniorsenter.

kl 09:45 - 10:15, Eldre og barn i nyttig samspill:
I Drammen kommer det rundt 20 fjerdeklassinger fra Åskollen skole ruslende til Åskollen bo- og servicesenter hver tirsdag klokka 13.00. Vi ønsker å bidra til et varmere og mer inkluderende samfunn ved å samarbeide og samhandle på tvers av virksomheter og frivillige ressurser i lokalsamfunnet, sier Danielsen.

kl 10:15 - 10:45, Fra passiv mottaker til aktiv deltaker:
Frivilligsentralen i Vennesla fikk i fjor 1,1 mill. fra Helsedirektoratet for å inkludere personer med demens i frivillig arbeid. Hva skjedde når de gikk fra å være passive tjenestemottakere til å bidra i frivillig arbeid? Og hva kan andre kommuner lære av Vennesla?

kl 11:00 - 11:30, KuPA-metoden for bedre livskvalitet gjennom aktivitet:
Gründeren Heidi Wang, hadde en idé om at man kan bedre helsen og livskvaliteten til personer med demens gjennom å tilby de aktiviteter som de har interesse for og har holdt på med tidligere. Wang har gjennom flere år utviklet et utstrakt samarbeid med NAV, og sertifiserer jobbsøkere, til veiledere og støttespillere for personene med demens.

kl 11:30 -12:30, lunsj

kl 12:30 - 13:30, Musikkens kraft for personer med demens:
Barnet dysses i søvn av rolig vuggesang, jazzrytmer setter godfoten i sving, latinske rytmer får blod til å bruse. Men hvordan påvirker musikken personer med demens, og hvordan kan vi benytte musikk i tilbudene til denne gruppen? Få med deg dette musikalske og inspirerende foredraget med overlege Audun Myskja, som har jobbet med «den musiske medisin» i mange år.

kl 13:30 - 14:30, Livsglede i livsalvoret:
Livet er både muntert og alvorlig. Til tider tar alvoret overhånd. Sykdom, ulykker, tap eller ytre hendelser kan være så vonde at de preger hele tilværelsen. Smerten kan komme brått, eller den kan snike seg inn over tid. Livet er urettferdig. Det vonde rammer tilfeldig. Det er kort avstand mellom ytterlighetene. Kun én bokstav mellom lykke og ulykke. Vi må være forberedt på at enda mindre kan skille i virkeligheten. Men livet er heldigvis mer enn bare alvor og smerte. Vi må ta det vonde på alvor, samtidig som vi tillater oss å nyte livsgledene som finnes. Det handler om hvilke grep vi kan ta for å leve så godt som mulig slik livet ble. Per Anders Nordengen henvender seg i dette foredraget til deg som er ansatt, og som jobber med eldre og/eller personer med demens.

Målgruppe for kurset

Dette er konferansen for deg som ønsker inspirasjon til hvordan du kan starte eller forbedre et dagaktivitetstilbud som møter behovet til fremtidens eldre.