Aktivitetslære 2 - nettkursSted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Studie / yrkesutdanning (10 studiepoeng)
Undervisningstid: Start når du selv vil
Varighet: 18 måneder
Pris: 16.900

Aktivitetslære 2 tar for seg mer avanserte styrke- og utholdenhetstrening, samt anti-doping-arbeid. Aktivitetslære 2 bygger videre på Aktivitetslære, og er hovedsakelig et praktisk emne. Timene veksler mellom lærer- og studentstyrt aktivitet.

Beskrivelse:
Emnet går mer i dybden på trening av kondisjon og styrke, samt hvordan vi tilpasser trening for grupper. Emnet gir også viktige kompetanse knyttet til antidopingarbeid, og du vil bli sertifisert av anti-doping Norge etter avlagt eksamen.

Aktivitetslære 2 består av følgende tema:
• Avansert styrke- og utholdenhetstrening
• Planlegging og gjennomføring av gruppetrening
• Trening for forebygging og rehabilitering av skader
• Anti-doping

Målgruppe for kurset

Aktivitetslære 2 er et kurs for deg som ønsker å utvikle kunnskap og ferdigheter om å kunne trene deg selv eller andre.

Opptakskrav:
• Du må ha generell studiekompetanse eller godkjent realkompetanse

Nødvendige forkunnskaper:
• Det er en forutsetning for gjennomføring av dette kurset at du har dokumentert kunnskap i anatomi og fysiologi tilsvarende kurset Anatomi og fysiologi (7070).

Kursmateriell

Du må selv kjøpe pensumbøkene til kurset. Du står fritt til å kjøpe bøkene hvor du selv vil.

Inkludert i prisen:
• Tilgang til klasserom på nett
• Veilederoppfølging
• Retting av innsendingsoppgaver
• Eksamensavgift
• Samlinger
• Undervisning
• Kurs i studieteknikk
• Medlemskap i studentunionen ved Høyskolen Kristiania

Eksamen / sertifisering

Høyskolen Kristiania er ansvarlig for studiet og utsteder karakterutskrift etter at de obligatoriske oppgavene er godkjent og eksamen er bestått.