Aktiviteter nær kraftledninger, kabler i bakken - nettkursKursarrangør: Trainor AS
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: Start når du selv vil
Varighet: 1 1/2 time
Pris: 590

Vi tilbyr kurs om aktiviteter nær kraftledninger, kabler i bakken og forlegging av kabelrør som nettkurs. Kurs for deg som skal jobbe i nærheten av kraftledninger, grave, slå eller føre gjenstander ned i bakken, og tilrettelegge for forlegging av kabelrør.

Målsetting er at deltagerne skal tilegne seg nødvendig kunnskap og ferdigheter for å sikre aktiviteter nær kraftledninger, kabler og forlegging av kabelrør, for å redusere ulykker som medfører personskader eller tap av menneskeliv, og for å unngå skader på strømnett og utstyr.

Kurset inneholder disse emnene:

Elektriske anlegg:
• Hvor er farene
• Kraftledninger
• Høyspenningsanlegg

Elektriske farer:
• Kreftene i sving i høyspenningsnettet
• Når maskiner og materiell berører kraftledninger

Sikkerhet på arbeidsstedet:
• Netteiers driftssentral
• Arbeid nærmere enn 30 meter fra elektriske anlegg
• Sikkerhetsavstand
• Leder for sikkerhet - ansvar og myndighet
• Overvåking av arbeid
• Gjeninnkobling av kraftledninger

Når ulykken er ute:
• Varsling av hendelse eller ulykke
• Linjer som har falt ned

Kartlegging av kabler:
• Gravemelding
• Graving nær kabeltraseer
• Avdekking av kabel
• Varselbånd og dekkeplater

Håndtering av kabler:
• Ulike typer kabler
• Jordledning
• Skadde kabler
• Oppheng av kabler

Forlegging av kabelrør:
• Krav til type rør for kraftkabel
• Fargekode på rør
• Ringstivhet
• Retningslinjer for legging og for prosjektering
• Retningslinjer for transport, behandling og lagring
• Anbefalte retningslinjer for bearbeiding av leggegrøften
• Retningslinjer for montering og legging
• Retningslinjer for kabelmarkering og dekkebord
• Retningslinjer for avstand og retningsendring
• overdekning og igjenfylling
• Gjennomgang av de mest brukte formene for dokumentasjon

Modulen «Forlegging av kabelrør» er i henhold til anbefalingene som er beskrevet i RENblad 9010 Versjon: 1.4.

Målgruppe for kurset

Yrkesgrupper som jobber, eller kommer til å jobbe i nærheten av kraftledninger og andre elektriske anlegg, planleggere av de ulike arbeidsoperasjonene og yrkesgrupper som må grave, slå eller føre gjenstander ned i bakken og tilrettelegge for forlegging av kabelrør.

Kursmateriell

Systemkrav:
Dette kurset kan kjøres på datamaskin, nettbrett og mobiltelefon. For håndholdte enheter anbefaler vi at du befinner deg på et trådløst nettverk. Det stilles ikke krav til flash for å ta dette kurset. Anbefalt hastighet på linjen er minimum 1.5 Mbps. Dersom du opplever problemer med kurskjøring, anbefaler vi at du forsøker nettleseren Google Chrome.