Aksjer og andre verdipapirerKursarrangør: Regnskap Norge
Sted: Clarion Hotel Oslo
          Oslo, Sentrum
Kursadresse: Dronning Eufemias gate 15, 0194 Oslo (kart)
Type:Åpent kurs / gruppeundervisning
Undervisningstid: 09:00 - 16:00
Varighet: 1 dag
Pris: Fra 3.100
Neste kurs: 28.11.2019 | Vis alle kursdatoer

Kurset tar for seg regnskapsmessig behandling og bokføring av ulike finansielle instrumenter med praktiske eksempler. Kurset skal også gi økt forståelse i hvordan forskjellige instrumenter virker.

Mange selskaper handler med eller investerer i finansielle instrumenter, eventuelt også anvender instrumentene som verktøy for finansiell risikostyring/sikring. Et finansielt instrument kan være så mangt: aksjer, aksje- og verdipapirfond, obligasjoner, opsjoner, sertifikater, swaper, futures, valutaterminer, varederivater mv. Hver og en av dem har sin egen måte å virke på, noen mer kompliserte og sammensatte enn andre.

Dette kurset gir en innføring i de mest vanlige finansielle instrumentene, hvordan de virker og hvordan de skal finne veien inn i regnskapet. Vi følger utvalgte instrumenter ved ulike hendelser og i alle ledd, fra bokføring og krav til dokumentasjon til vurderingen i årsregnskapet samt skattemessig behandling.

Samtlige finansielle instrumenter medfører risiko. En del av kurset vil derfor også fokusere på risikostyring og sikring, og vise rådgivningspotensialet i dette.

KURSINNHOLD
• Utvalgte finansielle instrumenter – aksjer, aksjefond, verdipapirfond, obligasjoner, sertifikater, valuta, valutaterminer, varederivater, hedgefond, renteswap
• Virkemåte
• Handel / som omløpsmiddel – enten selv eller via andre/megler
• Som investering
• Kjøp og salg (megler) på vegne av andre
• Bokføring og dokumentasjon
• Regnskapsmessig behandling
• Skattemessig behandling
• Sikring for å redusere risiko -> regnskapsmessig sikring / sikringsbokføring

UNDERVISNINGSFORM
Forelesning med diskusjon og praktiske eksempler.

Målgruppe for kurset

MÅLGRUPPE
Kurset retter seg mot dem som ønsker å få økt innsikt i virkemåten til de mest vanlige finansielle instrumentene og styrke sine kunnskaper om den regnskapsmessige behandlingen – både i den løpende bokføringen og i årsregnskapet. Kurset vil også skjele til skattemessig behandling.