Advokatsekretær - nettkursKursarrangør: Treider Fagskoler
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: Ta kontakt for informasjon
Varighet: 4 semestre
Pris: 75.500

Vi tilbyr utdanning som Advokatsekretær som nettkurs. Som advokatsekretær må du ha god kunnskap om advokatbransjen, og undervisningen er derfor basert på behovet hos advokatfirmaer, politiet, domstolene og andre foretak som jobber med juridiske problemstillinger.

Kursinnhold:
En advokatsekretær har en sentral rolle i kontordriften og må beherske IT-verktøy som sikrer korrekt og trygg kommunikasjon mellom klient, advokat og rettsinstansene. Du lærer å utføre kontoradministrative oppgaver. Du lærer også juridisk metode og å jobbe med juridiske dokumenter og å løse praktiske oppgaver ved hjelp av Lovdata Pro og andre relevante rettskilder. Etter fullført utdanning vil du kunne bruke relevante IT-verktøy som gjør deg i stand til å løse juridiske arbeidsoppgaver på en effektivt og selvstendig måte.

Praksis:
I utdanningens andre semester er du ute i praksis i en relevant bedrift i 8 uker, 2 dager per uke hvor du får både verdifull erfaring og kan bygge nettverk i bransjen.

Emner:
• Jus (1 og 2)
• Kontoradministrasjon (1 og 2)
• Regnskap (1 og 2)
• Engelsk forretningskorrespondanse (1 og 2)
• Prosjekt
• Praksis

Lånekasse:
Utdanningen advokatsekretær er godkjent for lån og stipend i Lånekassen

Målgruppe for kurset

Alle som ønsker utdanning som Advokatsekretær

Forkunnskaper:
• Fullført og bestått videregående opplæring eller tilsvarende realkompetanse.

Kursmateriell

Kursavgiften inkluderer ikke lærebøker

Eksamen / sertifisering

Det blir gjennomført følgende eksamener:
• Jus 1
• Jus 2
• Regnskap
• Kontoradministrasjon og engelsk
• Engelsk muntlig
• Prosjektvurdering
• Praksisrapport