Advokatsekretær, juridisk kontormedarbeider - nettkursKursarrangør: Høyskolen Kristiania
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Studie / yrkesutdanning (30 studiepoeng)
Undervisningstid: Ta kontakt for informasjon
Varighet: 1 år deltid
Pris: 24.950 pr semester

Er du interessert i jus og vil jobbe som sekretær? Ønsker du innsikt i praktiske fagområder innenfor jus og kunnskap om det norske rettssystemet? Som advokatsekretær spesialiserer du deg til å jobbe med advokater og jurister, og i løpet av ett år på deltid blir du en attraktiv medarbeider.

Dette lærer du:
Du får en helhetlig forståelse for yrket og sitter igjen med god innsikt i jus, oppgaver og fag i virksomheter som arbeider med lover og regler. Du vil få gode kunnskaper om lover og forskrifter, og vil for eksempel kunne bistå advokatene i saksbehandling. Som advokatsekretær jobber du med mennesker, og diskresjon er viktig. Derfor går vi inn på temaer om klientbehandling og etikk.

Du vil lære om økonomistyring og kontorrutiner, tekstbehandling og regnskap. Da er det en fordel å være rask og ha øye for detaljer. I tillegg er det viktig med god muntlig og skriftlig fremstillingsevne. Mange arbeidsgivere vektlegger engelskkunnskaper, og vi har derfor med engelsk som et eget emne i utdanningen.

Noen av temaene du skal gjennom er:
• Konkret jobbsøknad
• Møte- og arrangementsplanlegging
• Domstolene og forvaltningen
• Rettssystemet og rettsreglene
• Selskapsrett
• Familie- og arverett
• Rettshjelpforsikring og fri rettshjelp
• Oppstilling og avslutning av regnskap
• Engelsk juridisk terminologi i utvalgte sammenhenger.
• Bruk av Office-programmene slik at de gir best mulig støtte til forretningsprosessene

Målgruppe for kurset

Opptakskrav:
• Opptakskravet for denne utdanningen er fullført og bestått videregående skole. Mangler du dette, er det mulig å søke på bakgrunn av din arbeidserfaring. Dette kalles realkompetanse.

Kursmateriell

Kursavgiften inkluderer ikke bøker