Adobe Photoshop grunnleggendeKursarrangør: Gateway AS
Sted: Solli Plass
          Oslo, Sentrum
Kursadresse: Henrik Ibsens gate 90, 0255 Oslo (kart)
Type:Åpent kurs / gruppeundervisning
Undervisningstid: På forespørsel
Varighet: 3 dager
Pris: 9.900

Vi tilbyr grunnleggende kurs i Adobe PhotoShop. Målsettingen er at etter fullført kurs i Photoshop skal deltakerne ha fått oversikt over Photoshops verktøy, paletter og menyer, ha kjennskap til Photoshops muligheter, og beherske de viktigste funksjonene.

Kursinnhold:

Introduksjon til Photoshop:
• Brukergrensesnitt
• Paletter
• Menyer
• Farger
• Websikre farger
• Pixler vs. vektor
• Filformater og oppløsninger

Layers (lag):
• Introduksjon lag
• Bakgrunnslag
• Lage et nytt lag
• Kopiere lag
• Slette lag
• Arrangere lag
• Linke lag
• Arrangere lag i foldere
• Låse lag
• Lageffekter
• Justeringslag
• Lagmasker
• Gjennomsiktighet
• Blend-mode
• Shape-lag
• Tekst-lag og styles

Verktøy:
• Flytteverktøy
• Markeringsverktøyene
• tekstverktøy / warp
• tegne-/ maleverktøy
• kloneverktøy
• pen-/ Beziér-verktøy
• viskelær
• retusjeringsverktøy
• slice-verktøy

Billedmanipulasjon:
• Bruke elementer fra andre bilder, farge-justeringer / korrigeringer, klone fra lag til lag, klone fra dokument til dokument, jobbe med lagmasker, filtere.

Web:
• Optimalisering av bilder for web.
• Lær også å lage trådskisser til nettside. (Dette punktet er noe mer avansert og vil dekkes på slutten av kurset.)


Metodikk:
Gateway tilbyr praktisk og virkelighetsnær opplæring. I tillegg til å jobbe med kurs og opplæring, er våre instruktører også konsulenter som jobber med utvikling og problemløsninger i den aktuelle programvare. Dette betyr at instruktørene kjenner den praktiske bruk av programmet i ulike bedriftsmiljøer. Vi har som oftest små grupper på kurs, slik at kursleder kan ta seg av hver enkelt. Alle deltakere får egen PC under kurset. Kursleder vil vise ulike teknikker på storskjerm, deltakerne vil deretter få oppgaver der de kan prøve ut disse teknikkene.

Målgruppe for kurset

Forkunnskaper:
• Deltagerne ha elementær kjennskap om bruk av PC (menyer, filsystemet osv.)

Kursmateriell

Dokumentasjon:
• Visual QuickStart Guide el. tilsvarende