Adobe Flash grunnleggendeKursarrangør: Gateway AS
Sted: Solli Plass
          Oslo, Sentrum
Kursadresse: Henrik Ibsens gate 90, 0255 Oslo (kart)
Type:Åpent kurs / gruppeundervisning
Undervisningstid: På forespørsel
Varighet: 2 dager
Pris: 7.500

Vi tilbyr grunnleggende kurs i Adobe Flash. Målsettingen er at deltakerne skal etter fullført kurs kjenne til ideene og teknikkene bak Flash, og beherske de grunnleggende delene av programmet.

Flash er blitt det mest avanserte miljøet for utvikling av interaktive websiter, digitale opplevelser og innhold for mobile enheter (mobiltelefoner, PDA m.m.). Med enkle teknikker kan man designe avanserte navigasjoner og animasjoner. Programmet har pga. sine relativt små filstørrelser blitt svært populær blant webdesignere. I følge produsenten har over 90% av datamaskiner med internett-tilgang nå Flash plug-in. Programmet har blitt så populært på grunn av sin utrolige bredde og lave inngangsterskel.

Kursinnhold:
• Om Plugins
• Praktisk bruk av Flash
• Arbeidsområdet / tegneverktøy
• Bruk og animering av tekst
• Nivåene i Flash (scene / movie / osv)
• Symboler (Movie clip, knapper, graphic)
• Library
• Import og bruk av bilder i Flash
• Import og bruk av video i Flash
• Animering (Frame by frame, Motion, Shape)
• Actions - enkel innføring (ingen programmering)
• Publisering
• Kundens ønsker

Metodikk:
Gateway tilbyr praktisk og virkelighetsnær opplæring. I tillegg til å jobbe med kurs og opplæring, er våre instruktører også konsulenter som jobber med utvikling og problemløsninger i den aktuelle programvare. Dette betyr at instruktørene kjenner den praktiske bruk av programmet i ulike bedriftsmiljøer. Vi har som oftest små grupper på kurs, slik at kursleder kan ta seg av hver enkelt. Alle deltakere får egen PC under kurset. Kursleder vil vise ulike teknikker på storskjerm, deltakerne vil deretter få oppgaver der de kan prøve ut disse teknikkene.

Målgruppe for kurset

Alle som trenger grunnleggende kurs i Adobe Flash.

Forkunnskaper:
Grunnleggende kjennskap til internett og erfaring fra arbeid med Macintosh eller Windows. God kjennskap til webteknologi og Illustrator eller andre vektorprogrammer er en stor fordel.

Kursmateriell

Undervisningen foregår på PC, men programmet er tilnærmet identisk på Macintosh.

Dokumentasjon:
• Visual QuickStart Guide eller tilsvarende