Achieve More med MS Outlook (tidl. FTG)Kursarrangør: Glasspaper AS
Sted: Møre og Romsdal, Ålesund
Møre og Romsdal
Type:Åpent kurs / gruppeundervisning
Undervisningstid: kl 09:00 - 16:00
Varighet: 1 dag
Pris: 5.900

I kurset vil deltakerne lære seg å tilpasse sin egen Outlook til Få ting gjort-metoden. For å få størst mulig utbytte av kurset anbefaler vi derfor at deltakerene tar med sin egen PC med Outlook installert.

Beskrivelse:
• Mottar du purringer på ting du skulle ha gjort
• Hender det at du glemmer å sende informasjon til kunder og andre kontakter
• Har du en uoversiktlig innboks
• Glemmer du å svare på e-post
• Skifter du ofte fokus
• Ønsker du å gjøre de riktige oppgavene
• Lar du tilfeldigheter påvirke hvilke oppgaver som utføres

Kursinnhold:
Glasspaper har utviklet en egen effektiviseringsmetodikk bygget på kognitiv psykologi og inspirert av anerkjente metoder som «Take Back Your Life» (Sally McGee) og «Getting things done» (David Allen).

Sammen med deg tilfører vi din bedrift kompetanse og retningslinjer slik at ansatte:
• Sparer flere timer hver eneste uke gjennom effektiv organisering av hverdagen
• Blir mindre stresset over alle oppgavene som skal gjøres
• Blir mer produktive og skaper bedre resultater ved å lære effektive knep for organisering av prosjekter, oppgaver og innboks.
• Får ting gjort raskere, enklere, mer effektivt og bedre!


Program:

Innledning:
• Gjennomgang av agenda og mål for kurset
• Grunnprinsipper

Effektiv arbeidsflyt:
• Hvor kommer oppgavene fra - bruk av innboks
• Å prosessere innboksen - slette, arkivere eller handle
• To minutters-regelen
• Hva er neste handling
• Hva slags oppgaver og hvilken kontekst
• Når jobben skal gjøres

Effektiv arbeidsflyt - øvelser:
• Kartlegging av egen situasjon - hvor kommer oppgavene fra
• Hvor mange innbokser bør jeg ha
• Oppgaver - eksempler fra egen hverdag
• Oppsummering i plenum

Arbeidsflyt i Outlook:
• Innboks - Kategorisering - Arkivering
• Oppgaver: flagging og kopiering som oppgaveelement
• Kobling til OneNote
• Start / due date
• Contekst / oppgavetype og prefiks
• Oppgaveliste på mobil enhet
• Visninger

Outlook - praktisk gjennomføring:
• Arkivering og tømming av innboks
• Utprøving av prefiks og kontekst
• Etablering av visninger i oppgave- og gjøremålsliste
• Oppsummering - felles diskusjon

Flere Outlook-teknikker:
• Quicksteps
• Hurtigtaster
• Hvor mange vinduer
• Visninger
• Gode mail-rutiner

Oppsummering:
• Neste handling og evaluering

Målgruppe for kurset

Kurset retter seg mot alle som bruker Microsoft Outlook og som ønsker å bli mer effektiv i hverdagen. Kurset er for PC, og egner seg ikke for MAC.

Forkunnskaper:
• Deltagere på kurset bør ha grunnleggende kunnskaper og erfaring med Office-pakken.

Kursmateriell

På kurset tar deltagerne med sin egen PC med Outlook installert. Dersom du ikke har mulighet til å ta med egen PC må Glasspaper få beskjed om dette (skriv det i anmerkning når du melder deg på!).

Eksamen / sertifisering

Det er ingen sertifisering knyttet opp mot dette kurset