Accounting, undervisningsbasert - nettkursSted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Studie / yrkesutdanning
Undervisningstid: Du følger undervisning som fastsatt i timeplanen
Varighet: 2 år deltid
Pris: 20.450

Vi tilbyr undervisningsbasert nettkurs i Accounting med samlinger. Kurset gir deg forståelse på vesentlige områder. Du vil lære hva du skal se etter i resultatregnskapet og balansen for å få et innblikk i konkurrentenes økonomiske styrke, og naturligvis også bedriften du selv jobber i.

Innhold:
For å avgjøre hvor mye du skal ta betalt for produktene dine, må du vite hvor mye de koster, og dette er som kjent vanskelig å fastslå. Den som skal ta effektive beslutninger, må ha en forståelse for teknikkene bak føringen av finans- og driftsregnskapet samt styrkene og svakhetene ved disse teknikkene. Dette lærer du i dette kurset.

Dette kurset består av følgende tema:
• En innføring i regnskap og balanseligningen
• Resultatregnskapet
• Balansen
• Kontantstrømanalysen
• Et rammeverk for regnskapsavleggelse
• Tolking av finansregnskapet
• Nye problemstillinger og lederalternativer i avleggelsen
• En innføring i kostnads- og driftsregnskapet
• Kostnadenes karakter og atferd
• Fordeling av kostnader til jobber og prosesser
• Kostnadene ved beslutningstaking
• Budsjettering
• Standard kostnadsberegning
• Avdelingsregnskap
• Investeringsbeslutninger
• Nye utviklinger innenfor driftsbokføringen

Samlinger / forelesninger:
Forelesningene gjennomføres i helgene i våre lokaler i Oslo. Det gjennomføres 2 eller 3 forelesningshelger pr. kurs, avhengig av kursets størrelse. Helgene er intensive med 8 timer både lørdag og søndag (kl 09 - 17). Undervisningen foregår på norsk, men all litteratur er på engelsk.

Gjennomføring:
Gjennomføring av dette kurset er basert på arbeid med pensum. Du vil få tilgang til Edinburgh Business School sin learning web hvor du finner pensumtekster, flervalgsoppgaver, ulike case, eksempler på eksamen og en «test eksamen».

Tidsbruk:
På normert deltid vil du bruke 2 år på hele graden. Det er da forventet at du tar 2 kurs pr. semester og 3 på det siste semesteret. Mange velger å bruke lenger tid, og enkelte kortere, dette er helt opp til deg. Du må regne med å bruke ca. 200 arbeidstimer pr. kurs. Når du er ferdig med kurset avlegger du en avsluttende eksamen.

Målgruppe for kurset

Alle som ønsker undervisningsbasert nettkurs i Accounting med samlinger

Forkunnskaper:
• Du må ha en bachelorgrad eller godkjent realkompetanse

Kursmateriell

Inkludert i prisen:
• Undervisning
• Elektronisk pensum
• Samlinger
• Tilgang til Learning web
• Eksamensavgift

Eksamen / sertifisering

Når du er ferdig med kurset avlegger du en avsluttende eksamen.