Accounting - nettkurs



Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Studie / yrkesutdanning
Undervisningstid: Start når du selv vil
Varighet: 2 år deltid
Pris: 14.550

Vi tilbyr nettkurs i Accounting. Kurset gir deg forståelse på vesentlige områder. Du vil lære hva du skal se etter i resultatregnskapet og balansen for å få et innblikk i konkurrentenes økonomiske styrke, og naturligvis også bedriften du selv jobber i.

Innhold:
For å avgjøre hvor mye du skal ta betalt for produktene dine, må du vite hvor mye de koster, og dette er som kjent vanskelig å fastslå. Den som skal ta effektive beslutninger, må ha en forståelse for teknikkene bak føringen av finans- og driftsregnskapet samt styrkene og svakhetene ved disse teknikkene. Dette lærer du i dette kurset.

Dette kurset består av følgende tema:
• En innføring i regnskap og balanseligningen
• Resultatregnskapet
• Balansen
• Kontantstrømanalysen
• Et rammeverk for regnskapsavleggelse
• Tolking av finansregnskapet
• Nye problemstillinger og lederalternativer i avleggelsen
• En innføring i kostnads- og driftsregnskapet
• Kostnadenes karakter og atferd
• Fordeling av kostnader til jobber og prosesser
• Kostnadene ved beslutningstaking
• Budsjettering
• Standard kostnadsberegning
• Avdelingsregnskap
• Investeringsbeslutninger
• Nye utviklinger innenfor driftsbokføringen

Tidsbruk:
På normert deltid vil du bruke 2 år på hele graden. Det er da forventet at du tar 2 kurs pr. semester og 3 på det siste semesteret. Mange velger å bruke lenger tid, og enkelte kortere, dette er helt opp til deg. Du må regne med å bruke ca. 200 arbeidstimer pr. kurs. Når du er ferdig med kurset avlegger du en avsluttende eksamen.

Målgruppe for kurset

Alle som ønsker kurs i Accounting

Forkunnskaper:
• Du må ha en bachelorgrad eller godkjent realkompetanse

Kursmateriell

Kursavgiften inkluderer elektronisk pensum, tilgang til Learning web og eksamensavgift.

Eksamen / sertifisering

Når du er ferdig med kurset avlegger du en avsluttende eksamen