Access grunnleggende nivå 2 - bedriftsinterntKursarrangør: KnowledgeGroup
Sted: Hele landet, Vi kommer til din bedrift
          
Type:Bedriftsinternt / Større grupper
Undervisningstid: Ta kontakt for avtale
Varighet: 2 dager
Pris: Avtales

Vi tilbyr grunnleggende kurs i Access nivå 2 for bedrifter. Formålet med kurset er at du skal få en god og lettfattelig innføring i MS Access. Kurset er en balansert blanding av teori og praksis. Sentrale begreper som felt, post, spørringer, og relasjoner blir grundig forklart og utprøvd i praksis.

Program dag 1 - fra teori til praksis:

Innføring i Access:
• Hva er en database - Bli kjent med begrepene som inngår i databaseteori
• Programoversikt - Få et overblikk over programmiljøet. Access grensesnittet blir vektlagt her.
• Objekter - Her vises det til hvilke objekter Access består av og hensikten med disse.
• Filformater - Du vil få en forklaring på hvilke filformat Access bruker, samt en forklaring på alternative filformater du eventuelt kan lagre i.
• Hjelp - Access har et godt utbygd hjelpesystem. Vi viser deg hvordan du kan dra nytte av dette.

Dataregistrering:
• Tabeller - Står sentralt når du skal registrere data som skal behandles videre.
• Felt - Det minste objektet vi møter i en database. Kurset har rikholdige eksempler på ulike typer felt som du helt sikkert har behov for. Nye felt for Access 2007 / 2010 blir lagt vekt på.
• Navigering - Vi viser deg metodene for å veksle mellom sentrale visninger i Access. Som 2007 / 2010 bruker vil du lære ulike måter å navigere på.
• Registrere - Rammeverket for en database er felt og tabeller, etter at de er etablert vil du se hvor enkelt det er å registre data i en Accessbase.
• Redigering - Gjentatte ganger vil vi gå inn og redigere de feltene eller tabellene vi har opprettet.

Søk - filtrering av data:
• Tabellsøk - Vi viser deg hvordan søket i en tabell skal utføres
• Tabellfiltrering - Vi viser deg hvordan du enkelt kan filtrere tabellen slik at du finner den informasjonen du er på jakt etter..
• Tabellsortering - Tabeller kan sorteres, enkelt!

Relasjoner:
• Relasjonsdatabase - Access er en relasjonsdatabase. Hva betyr det?
• Relasjonsteori - både teoretisk og praktisk innføring i hva en relasjon er og hva de brukes til.
• Referansekriterier - Relevant i relasjonssammenheng

Program dag 2 - informasjonsbehandling:

Skjema:
• Hva er et skjema - Spesielt når du skal jobbe med data på en skjerm er skjema viktig.
• Utforming og tilpassning - Vi viser deg noen av de mange mulighetene som finnes for at du skal kunne utforme og tilpasse skjemaet slik at du får det slik du ønsker.
• Formatering - Kurset vil gi deg en del eksempler på hvordan du kan tilpasse ulike felt i et skjema, slik at beregninger, datoer og lignende blir vist riktig.

Spørringer:
• Definisjon - Spørring er en sentral del av en database. Vi viser deg hvorfor
• Vilkår for spørring - kurset er krydret med eksempler på gode spørringer
• Redigere, endre spørringer - Du vil se hvor enkelt det er å endre en spørring
• Ulike typer spørringer - På kurset bruker vi to ulike typer spørringer, og det blir opp til deg å velge den type spørring du ønsker å bruke.
• Filtrere - Filtrer gjerne dataene dine ved hjelp av en spørring
• Sortere - Sortering kan man fint gjøre ved hjelp av en spørring

Rapporter:
• Kilde - Vi viser deg de ulike kildene som kan ligge til grunn for en rapport.
• Utforming - Trygt blir du ledet gjennom de steg som skal til for å lage en rapport.
• Redigering - Kurset vil gi deg en god pekepinn på hvordan du kan redigere / endre på utformingen av en rapport.
• Formatere - I tillegg til ferdige autoformater, vil du få en god gjennomgang av andre formateringsmuligheter du har for din rapport.
• Presentasjon - Forberede for skriftlig utskrift, videre behandling eller skjermvisning

Målgruppe for kurset:
Bedrifter

Forkunnskaper:
• Brukeren bør beherske både Windows og noen brukerprogrammer

Kursmateriell:
Kursavgiften inkluderer:
• Førsteklasses kursdokumentasjon
• Gratis support i 6 måneder

Eksamen / sertifisering:
Kursbevis

Vis flere tilsvarende kurs: