Access grunnleggendeKursarrangør: Gateway AS
Sted: Solli Plass
          Oslo, Sentrum
Kursadresse: Henrik Ibsens gate 90, 0255 Oslo (kart)
Type:Åpent kurs / gruppeundervisning
Undervisningstid: Ta kontakt for informasjon
Varighet: 2 dager
Pris: 7.400

Vi tilbyr grunnleggende kurs i Access. På kurset vil deltakerne få en innføring i hva en Access database er, og hvordan den fungerer. Deltakerne vil deretter lære å utvikle en relasjonsdatabase fra bunnen, og lage skjemaer og rapportrutiner for denne databasen.

Målsettingen er at deltakerne skal på en effektiv måte kunne benytte Access som databaseverktøy etter at kurset er ferdig. De vil lære å bruke de viktigste funksjonene, og kjenne til grunnleggende prinsipper som programmet bygger på. Deltakerne vil lære å produsere enkle databaser med rapportrutiner, og forstå prinsippene rundt en relasjonsdatabase.


Kursinnhold:

Bli kjent med Access:
• Bli kjent med de forskjellige elementene i Access

Databaseutforming:
• Teori rundt utforming av en database

Tabeller og relasjoner:
• Lage tabeller og skape relasjoner mellom disse

Skjema:
• Lage skjemaer

Databehandling:
• Registrere data og navigere i tabeller og skjemaer

Spørringer:
• Lage spørringer for å hente utvalg av data til rapporter eller skjema

Rapporter:
• Lage og utforme rapporter

Makroer:
• Utforming av makroer

Programmering:
• Enkel Visual Basic for Applications programmering

Databaseadministrasjon:
• Sette opp og administrere database, sikkerhet

Hjelpemuligheter:
• Hvordan bruke hjelpefunksjoner effektivt


Metodikk:
Gateway tilbyr praktisk og virkelighetsnær opplæring. I tillegg til å jobbe med kurs og opplæring, er våre instruktører også konsulenter som jobber med utvikling og problemløsninger i den aktuelle programvare. Dette betyr at instruktørene kjenner den praktiske bruk av programmet i ulike bedriftsmiljøer. Vi har som oftest små grupper på kurs, slik at kursleder kan ta seg av hver enkelt. Alle deltakere får egen PC under kurset. Kursleder vil vise ulike teknikker på storskjerm, deltakerne vil deretter få oppgaver der de kan prøve ut disse teknikkene.

Målgruppe for kurset

Forkunnskaper:
• Deltakerne bør ha kjennskap til bruk av Windows og Windows-programmer. Dersom man er ukjent med bruk av PC eller Windows-programmer kan man først gå på PC-intro kurs.

Kursmateriell

Dokumentasjon: DataPower - Kom i gang med MS Access.