AS og aksjonær - skatteoptimale tilpasningerKursarrangør: Regnskap Norge
Sted: Clarion Hotel Royal Christiania
          Oslo
Kursadresse: Biskop Gunnerus gate 3, 0106 Oslo (kart)
Type:Åpent kurs / gruppeundervisning
Undervisningstid: Ta kontakt for informasjon
Varighet: 1 dag
Pris: fra 3.100
Neste kurs: 17.12.2019 | Vis alle kursdatoer

Hensikten med kurset er å gi et innblikk i hva som er skatteoptimalt uttak av kapital fra AS. Hovedvekten vil være på aksjeselskap sin utdeling til personlig aksjonær, men det vil bli trukket noen paralleller til deltagerlignede selskap.

Kursinnhold:
Kapitaluttak byr på et rikholdig utvalg av alternativer og muligheter, der valgene mht. fremgangsmåter kan ha svært ulike skattemessige virkninger. Noen av de mest omdiskuterte spørsmål innenfor skatteretten de siste årene er innenfor dette området. Undervisningen skjer gjennom praktiske eksempler der alternative måter for kapitaluttak sammenlignes. Det gis også eksempler på fallgruver og hvilke krav til formalia som må være på plass for at skattemyndigheten ikke skal kunne sette transaksjonen til side.

Agenda:
• Fugleperspektivet - hvordan er skattesystemet bygget opp
• Status på skatteforliket
• Hvordan er satsstrukturen, og hvordan lønner det seg å eie
• Uttak fra selskap eid av personlige eiere- hva er optimalt
• Skattevirkningene av selskapsrettslige egenkapitaltransaksjoner
• Krav til dokumentasjon mellom nærstående
• Må man ta ut (tvangs) lønn, herunder forholdet til lån og utbytte
• Lån til / fra eget AS
• Innbetalt kapital som skatteposisjon - hvilke krav som stilles til skattefri tilbakebetaling
• Hvordan best utnytte skjermingsfradraget
• Generasjonsskifte av aksjer, og gaver fra aksjeselskap
• Lovfestet gjennomskjæring

Undervisningsform:
Forelesning med diskusjon og praktiske eksempler

Oppdatering:
Regnskapsfører:
• S/A 7

Revisor:
• Skatt 7

Kursleder: Lars Helge Aasen

Målgruppe for kurset

Kurset retter seg mot regnskapsførere, advokater, revisorer og andre skatterådgivere, samt økonomisjefer og controllere.

Vis flere tilsvarende kurs: