AOF MoTo - PensjonKursarrangør: AOF Norge
Sted: Scandic Hell
          Nord-Trøndelag, Stjørdal
Kursadresse: Sandfærhus 22, 7500 Stjørdal (kart)
Type:Åpent kurs / gruppeundervisning
Undervisningstid: kl 11:00 - 13:00
Varighet: 18 timer
Pris: 4.850

Vi tilbyr kurs i AOF MoTo - Pensjon. AOF vil videresende din søknad til ditt forbund. Hvis søknaden innvilges dekker forbundet kursavgift, reise- og oppholdsutgifter og evt. tapt arbeidsfortjeneste etter AOFs satser.

Medlemmer av Fagforbundet må søke sin lokale fagforening om dekning av disse kostnadene. Bekreftelse på dette må sendes til AOF.

Kursinnhold:
• Grunnleggende kunnskap om pensjon
• Folketrygden
• Avtalefestet pensjon (AFP)
• Tjenestepensjon
• Pensjonsreformen og fagbevegelsens rolle

Veileder: Eirik Falk

Vis flere tilsvarende kurs: